TEZE

INGINERIE CHIMICĂ

INGINERIE CHIMICĂ

2022

Membrane compozite selective cu aplicaţii biologice

O.M. 6333/05.12.2022
AUTOR: Cristina BARDACA (URDUCEA)
CONDUCĂTOR: Gheorghe NECHIFOR
  REZUMAT

Dezvoltarea de sisteme cu eliberare controlată pentru valorificarea unor compuși naturali

O.M. 3466/23.03.2022
AUTOR: Ana-Maria-Claudia BREZOIU
CONDUCĂTOR: Daniela Cristina BERGER
  REZUMAT

Noi biomateriale pe bază de celuloză pentru aplicații in ingineria tisulară

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Ioana Alexandra CERNENCU
CONDUCĂTOR: Horia IOVU
  REZUMAT

O.M. 3466/23.03.2022
AUTOR: Alexa Maria CROITORU
CONDUCĂTOR: Anton FICAI
  REZUMAT

Bioproduse hibride pe bază de colagen din pește si extracte naturale

O.M. 3981/08.06.2022
AUTOR: Elena DĂNILĂ
CONDUCĂTOR: Liane Gloria Raluca STAN
  REZUMAT

Produși de interes biologic cu implicatii biomedicale separați prin procese membranare

O.M. 6415/15.12.2022
AUTOR: Ioana Alina DIMULESCU (NICA)
CONDUCĂTOR: Gheorghe NECHIFOR
  REZUMAT

Materiale Bionanostructurate Multifuncționale

O.M. 3466/23.03.2022
AUTOR: Mariana Oana Mihaela FUFĂ (GHERASIM)
CONDUCĂTOR: Ecaterina ANDRONESCU
  REZUMAT

Materiale Hibride pe Bază de Polimeri si Argile Poroase Heterostructurate

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Anda-Ionelia MIHAI (VOICU)
CONDUCĂTOR: Horia IOVU
  REZUMAT

Procedee de Valorificare a Titanului din Deșeurile Rezultate în Producerea Industrială a Materialelor cu Conținut Ridicat de Titan

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Laura Eugenia MOLDOVEANU (BĂRBULESCU)
CONDUCĂTOR: Cristian PÎRVU
  REZUMAT

Membrane compozite şi derivatizate pentru extracția de gadoliniu din apa grea virgină de moderator

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Oana Steluţa MUHULEŢ (ȘERBĂNESCU)
CONDUCĂTOR: Ștefan Ioan VOICU
  REZUMAT

Biosinteza proteinelor modulatoare de apoptoză și investigarea interacțiuniilor dintre ele

O.M. 6415/15.12.2022
AUTOR: Katalin NAGY (MOLNáR-NAGY)
CONDUCĂTOR: Szabolcs LANYI
  REZUMAT

Obținerea și analiza de conținut a extractelor naturale folosite ca suplimente nutritive

O.M. 4259/15.07.2022
AUTOR: Andreea Miruna NEAGU
CONDUCĂTOR: Liane Gloria Raluca STAN
  REZUMAT

Hidrogeluri (nano)compozite cu retea de poli(acid metacrilic)

O.M. 4259/15.07.2022
AUTOR: Claudia Mihaela NINCIULEANU
CONDUCĂTOR: Mircea TEODORESCU
  REZUMAT

Dezvoltarea unor platforme analitice în timp real bazate pe senzori chimici, electrochimici și optici pentru monitorizarea, evaluarea și controlul impactului asupra calitatii apelor din resursele de apă

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Cristian OMOCEA
CONDUCĂTOR: Eleonora-Mihaela UNGUREANU
  REZUMAT

Inertizarea de deșeuri în matrici liante

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Carmen-Lidia OPROIU (GHEORGHE)
CONDUCĂTOR: Georgeta VOICU
  REZUMAT

Obținerea și caracterizarea unor extracte polifenolice din plante aromatice și încapsularea acestora în matrici anorganice mezoporoase

O.M. 6415/15.12.2022
AUTOR: Mioara PRUNDEANU
CONDUCĂTOR: Daniela Cristina BERGER
  REZUMAT

Intensificarea cu ajutorul US şi/sau a MW a proceselor de esterificare şi de transesterificare ce utilizează catalizatori de tip enzime sau de tip răşini

O.M. 4259/15.07.2022
AUTOR: Anamaria SĂULESCU
CONDUCĂTOR: Ioan CĂLINESCU
  REZUMAT

Ingineria metabolică a escherichia coli pentru obținerea 1,4-butandiolului din glucoză și glicerină

O.M. 6415/15.12.2022
AUTOR: Réka SINKLER
CONDUCĂTOR: Szabolcs LANYI
  REZUMAT

Valorificarea unor deseuri in producerea de materiale de constructii cu valoare adaugata

O.M. 6415/15.12.2022
AUTOR: Cristina Lucretia VADUVA (DIMA)
CONDUCĂTOR: Alina Ioana BĂDĂNOIU
  REZUMAT

Tehnici neconvenționale pentru intensificarea sintezei de biocombustibili lichizi

O.M. 4259/15.07.2022
AUTOR: Alexandru VLAICU
CONDUCĂTOR: Ioan CĂLINESCU
  REZUMAT
2021

Obținerea de materiale pe bază de cromofori naturali și biopolimeri cu proprietăți optoelectronice

O.M. 3902/14.06.2021
AUTOR: Mirela Adina ANASTASIU (ANTON)
CONDUCĂTOR: Ileana RĂU
  REZUMAT

Îmbunătăţirea calităţii cidrului cu ajutorul agenţilor antioxidanţi naturali

O.M. 3902/14.06.2021
AUTOR: Boris BREZAN
CONDUCĂTOR: Alexandru Eligiu WOINAROSCHY
  REZUMAT

Materiale compozite pe bază de matrici termoplastice și termoreactive cu impact redus asupra mediului

O.M. 4640/18.08.2021
AUTOR: Alina-Elena COMAN
CONDUCĂTOR: Gheorghe HUBCĂ
  REZUMAT

Biocompozite pe bazǎ de polimeri naturali cu aplicații medicale

O.M. 5999/31.12.2021
AUTOR: Mihaela-Cristina DIACONU (BUNEA)
CONDUCĂTOR: Horia IOVU
  REZUMAT

Materiale polimerice compatibile/mimetice cu substraturile biologice cu potențiale aplicații medicale

O.M. 3902/14.06.2021
AUTOR: Anca DIBLĂ (ALDEA)
CONDUCĂTOR: Ileana RĂU
  REZUMAT

Polimeri Imprentati Molecular pentru Senzori Biomimetici

O.M. 5999/31.12.2021
AUTOR: Elena-Bianca GEORGESCU (STOICA)
CONDUCĂTOR: Horia IOVU
  REZUMAT

Controlul proceselor anaerobe la obținerea unor biocombustibili

O.M. 4076/05.07.2021
AUTOR: Claudia Ana Maria PATRICHI
CONDUCĂTOR: Tănase DOBRE
  REZUMAT

Nanosisteme multicomponente cu aplicații în patologiile cu risc cardio-cerebrovascular

O.M. 4640/18.08.2021
AUTOR: Fawzia SHA`AT
CONDUCĂTOR: Gheorghe NECHIFOR
  REZUMAT

Obținerea unor derivați ai acizilor grași polinesaturați ω din produse naturale

O.M. 4076/05.07.2021
AUTOR: Nicoleta Gabriela ȘTEFAN
CONDUCĂTOR: Ioan CĂLINESCU
  REZUMAT

Compuşi din plante cu activitate antitumorală

O.M. 4076/05.07.2021
AUTOR: Rodica TATIA
CONDUCĂTOR: Ioan CĂLINESCU
  REZUMAT
CHIMIE

CHIMIE

2022

Dezvoltarea de Noi Biohibrizi pe Bază de Nanoparticule de Argint și Extracte din Plante Utilizând Chimia Verde

O.M. 6471/28.12.2022
AUTOR: Daniela Valentina BEȘLIU
CONDUCĂTOR: Aurelia MEGHEA
  REZUMAT

Sisteme Nanotransportoare pe Bază de Principii Active Naturale cu Acțiune Antiobezitate Și Antioxidantă

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Lucia Marina Cristina COC
CONDUCĂTOR: Aurelia MEGHEA
  REZUMAT

Grafena monostrat de la sinteză la integrarea în aplicații medicale

O.M. 3131/14.02.2022
AUTOR: Bianca-Cătălina ȚÎNCU (ADIACONIȚĂ)
CONDUCĂTOR: Ioana DEMETRESCU
  REZUMAT
INGINERIA MEDIULUI

INGINERIA MEDIULUI