TEZE

INGINERIE CHIMICĂ

INGINERIE CHIMICĂ

2022

Dezvoltarea de sisteme cu eliberare controlată pentru valorificarea unor compuși naturali

O.M. 3466/23.03.2022
AUTOR: Ana-Maria-Claudia BREZOIU
CONDUCĂTOR: Daniela Cristina BERGER
  REZUMAT

O.M. 3466/23.03.2022
AUTOR: Alexa Maria CROITORU
CONDUCĂTOR: Anton FICAI
  REZUMAT

Materiale Bionanostructurate Multifuncționale

O.M. 3466/23.03.2022
AUTOR: Mariana Oana Mihaela FUFĂ (GHERASIM)
CONDUCĂTOR: Ecaterina ANDRONESCU
  REZUMAT

Dezvoltarea unor platforme analitice în timp real bazate pe senzori chimici, electrochimici și optici pentru monitorizarea, evaluarea și controlul impactului asupra calitatii apelor din resursele de apă

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Cristian OMOCEA
CONDUCĂTOR: Eleonora-Mihaela UNGUREANU
  REZUMAT
2021

Obținerea de materiale pe bază de cromofori naturali și biopolimeri cu proprietăți optoelectronice

O.M. 3902/14.06.2021
AUTOR: Mirela Adina ANASTASIU (ANTON)
CONDUCĂTOR: Ileana RĂU
  REZUMAT

Îmbunătăţirea calităţii cidrului cu ajutorul agenţilor antioxidanţi naturali

O.M. 3902/14.06.2021
AUTOR: Boris BREZAN
CONDUCĂTOR: Alexandru Eligiu WOINAROSCHY
  REZUMAT

Materiale compozite pe bază de matrici termoplastice și termoreactive cu impact redus asupra mediului

O.M. 4640/18.08.2021
AUTOR: Alina-Elena COMAN
CONDUCĂTOR: Gheorghe HUBCĂ
  REZUMAT

Biocompozite pe bazǎ de polimeri naturali cu aplicații medicale

O.M. 5999/31.12.2021
AUTOR: Mihaela-Cristina DIACONU (BUNEA)
CONDUCĂTOR: Horia IOVU
  REZUMAT

Materiale polimerice compatibile/mimetice cu substraturile biologice cu potențiale aplicații medicale

O.M. 3902/14.06.2021
AUTOR: Anca DIBLĂ (ALDEA)
CONDUCĂTOR: Ileana RĂU
  REZUMAT

Polimeri Imprentati Molecular pentru Senzori Biomimetici

O.M. 5999/31.12.2021
AUTOR: Elena-Bianca GEORGESCU (STOICA)
CONDUCĂTOR: Horia IOVU
  REZUMAT

Controlul proceselor anaerobe la obținerea unor biocombustibili

O.M. 4076/05.07.2021
AUTOR: Claudia Ana Maria PATRICHI
CONDUCĂTOR: Tănase DOBRE
  REZUMAT

O.M. 4640/18.08.2021
AUTOR: Fawzia SHA`AT
CONDUCĂTOR: Gheorghe NECHIFOR
  REZUMAT

Compuşi din plante cu activitate antitumorală

O.M. 4076/05.07.2021
AUTOR: Rodica TATIA
CONDUCĂTOR: Ioan CĂLINESCU
  REZUMAT
CHIMIE

CHIMIE

2022

Sisteme Nanotransportoare pe Bază de Principii Active Naturale cu Acțiune Antiobezitate Și Antioxidantă

O.M. 3677/03.05.2022
AUTOR: Lucia Marina Cristina COC
CONDUCĂTOR: Aurelia MEGHEA
  REZUMAT

Grafena monostrat de la sinteză la integrarea în aplicații medicale

O.M. 3131/14.02.2022
AUTOR: Bianca-Cătălina ȚÎNCU (ADIACONIȚĂ)
CONDUCĂTOR: Ioana DEMETRESCU
  REZUMAT