Stimate doamne și stimați domni profesori,
Stimați colegi din personalul administrativ și tehnic,
Dragi studenți,

Vǎ spun bun venit la Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii și vǎ adresez cele mai bune gânduri și urǎri de sǎnǎtate, ȋmplinire și succes ȋn activitǎțile profesionale.
3 octombrie 2022, este ziua ȋn care Universitatea POLITEHNICA din București a deschis anul universitar 2022-2023. Așa cum este firesc, Facultatea de Inginereie Chimicǎ și Biotehnologii și-a deschis larg porțile pentru a-și primi deopotrivǎ dascǎlii și studenții. Acesta va rǎmâne o zi festivǎ pentru corpul profesoral și pentru studenți, o zi ȋn care am scris ȋmpreunǎ o nouǎ filǎ ȋn Cartea de onoare a Facultǎții.
La fiecare început de an universitar, comunitatea academică adaugă noi membri, respectiv studenții anului I licențǎ, dar şi studenții care activează în anul I la ciclurile de masterat sau doctorat. Vǎ felicit dragi studenți pentru ca ne-ați ales pe noi, vǎ felicit ca ați ales sǎ fiți studenți la Facultatea de Inginerie Chimicǎ și Biotehnologii.
Deschiderea anului universitar a asigurat cadrul în care ne-am reîntâlnit cu bucurie cu studenții noştri din anii mai mari - anii II, III şi IV licență, respectiv anul II master şi doctoranzii aflați deja în stagiu.
Festivitatea de deschidere a noului an universitar ne-a oferit prilejul sǎ inaugurǎm dupǎ renovare amfiteatrul L022 si sǎlile de curs și seminar - L118, L120, L121 si P210 care au fost reintroduse ȋn circuitul de ȋnvǎțǎmânt cu o serie de facilitǎți moderne care sǎ asigure confortul educațional.
Am pǎșit ȋn noul an universitar privind ȋncrezǎtori ȋn reușitele comunitǎții noastre. Dǎruirea, solidaritatea și pasiunea pentru profesie sunt atuurile comunitǎții noastre academice. Vǎ doresc tuturor un an universitar cu sǎnǎtate și realizǎri frumoase, care sǎ atingǎ așteptǎrile fiecǎruia și sǎ consolideze excelența ȋn educație și cercetare științificǎ!

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT!
Prof. dr. ing. Cristina Orbeci
Decan

20 octombrie 2022 / BUCUREȘTI / UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Ziua Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii

TVR - 06/07/2022 - #ȘTIRILE TVR
ȘTIRILE TVR - Telefonul mobil, mai murdar decât capacul de toaletă
PRO TV - 05/07/2022 - #ȘTIRILE PRO TV
ȘTIRILE PRO TV - EXPERIMENT ȘTIRILE PRO TV