Bioinginerie

Bioinginerie

Noul program de studii Bioinginerie dezvoltat în cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii își propune asigurarea competențelor inginerești pe baza simbiozei dintre biologie, medicina și inginerie, cu accent pe dezvoltarea curriculară în următoarele direcții:
a) Biotehnologii
b) Bioinformatică
c) Inginerie citotisulara si organe artificiale
d) Fenomene de transfer în bioinginerie
e) Sisteme biologice
f) Bioreactoare
g) Ingineria biofarmaceutică
h) Inteligenta artificiala in bioinginerie
i) Bioingineria mediului

Programul de licenta BIOINGINERIE acopera urmatoarele arii de studiu:
a) Biomateriale: Studiul sintezei, proprietăților și caracteristicilor de procesare ale biomaterialelor utilizate în noi biotehnologii, pentru manipularea celulelor imune, pentru eliberarea de medicamente în noi modalități combinate și pentru a crea microstructuri tisulare complexe.
b) Ingineria biomoleculară (Ingineria proteinelor): Studiul de utilizare a structurilor de acizi nucleici, lipide, carbohidrați, etc pentru aplicații de vârf cum ar fi bionanotehnologiile, inginerie neuronală, etc.
c) Ingineria sistemelor biologice: stabilirea și aprofundarea interacțiilor în sisteme în contrast cu studiul părților individuale, utilizarea în acest scop a unor metode avansate de analiză, de exemplu spectrometria de masă, pentru evidențierea modificărilor de proteine.
d) Inginerie biofarmaceutică: studiul compușilor complecși de tipul anticorpilor monoclonali, terapiilor de proteine recombinate, vaccinurilor, interferon, etc pentru tratamente moderne și prevenție.
e) Inginerie biochimică macromoleculară: studiul moleculelor biologice cu masă moleculară mare, polimeri, de tipul polizaharidelor, acizi nucleici, lipide și proteine.
f) Ingineria fenomenelor de transport în bioinginerie: studiul fenomenelor de transport de căldură, transfer de masă, cu accent pe fenomenele la nivel molecular în legătură cu barierele naturale de protecție.
g) Ingineria la nanoscală: dezvoltarea de noi tehnologii la nivel de nanoscală, de tipul proiectării de structuri de acizi nucleici pentru procese biologice la acest nivel.
h) Ingineria omică: studiul genomicii, proteomicii și metabolomicii prin implicarea bioinformaticii și biologiei computaționale.

Corelația cu cerințele pieței muncii și ale domeniului academic și de cercetare
Corelație și suport din partea pieței munciii
Piața muncii în domeniul Bioingineriei este extrem de variată și cu foarte multe oportunități de dezvoltare, având un ritm prognozat de creștere de 18-23% la orizontul anului 2030.
Principalele poziții pe piața muncii națională și internațională includ:
a) Designul, execuția și formularea, procesarea de preparate biofarmaceutice cu valoare adaugată mare;
b) Personal tehnic de înaltă calificare pentru dezvoltarea proiectelor de noi biotehnologii, cu implicare și în procesele integrate de lanț complet furnizor-producător-beneficiar
c) Personal înalt calificat pentru dezvoltarea și aplicarea legilor, Regulamentelor și Procedurilor de bună practică în domeniul Bioingineriei, cu accent pe regulile particulare de etică.
d) Personal de înaltă calificare în domeniul producției de echipamente pentru Biotehnologii industriale, Procesare și prelucrare a resurselor animale și vegetale.
e) Personal înalt calificat pentru cercetare și inovare în domeniul bioprocesării, dispozitivelor medicale și formulărilor avansate pentru produse biofarmaceutice.
f) Specialiști pentru unitățile BioPharma, aflate în plină dezvoltare.
Corelația cu programe similare de la alte universități
În România funcționează în prezent un singur program de Bioinginerie la Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. Popa” din Iași. În lume, universități de prestigiu au în portofoliul educațional programe de Bioinginerie, cum ar fi: MIT-SUA, University of Illinois-SUA, Stanford University-SUA, University of California-Berkley-SUA, Imperial College London, RWTH Aachen, University of Oxford, University of Munich, etc.
Planul de învățământ de la programul de studii Bioinginerie a fost alcătuit în concordanță cu planurile de învățământ de la MIT, Stanford și ETH Zurrich și ținând cont totodată și de experiența colegilor de la UMF “Gr. Popa” din Iași.

CONTACT
SECRETARIAT
Prof. dr. ing.

Horia IOVU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 031
PAGINA PERSONALĂ