Chimia - Artă Între Științe

Chimia - Artă Între Științe

Concursul ”Chimia - Artă între Științe” se organizează anual de către Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii (fosta Facultate de Chimie Aplicată și Știința Materialelor), Universitatea POLITEHNICA din București pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, profil real şi respectiv profil tehnic/umanist/vocațional/economic din învățământul de stat și particular.

REGULAMENT

PROGRAM

Etapa Națională a concursului organizată pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, la disciplinele Chimie Anorganică şi respectiv Chimie Organică se va desfășura fizic/on-line în data de 20.04.2024, începând cu ora 10:00, utilizând platforma dedicată concursului, care aparține Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, din Universitatea Naționalǎ de Științǎ și Tehnologie POLITEHNICA București.

ÎNSCRIERE

Participarea la concurs este individuală. Înscrierea candidaților se face pe website-ul concursului, începând cu data de 01 martie 2024 și până la data de 15 aprilie 2024 (inclusiv).

SUBIECTE

Subiectele vor fi elaborate de Juriul Concursului pe baza programei anexate în REGULAMENT (Anexa I).

Proba de concurs pentru fiecare secțiune va consta în 30 de subiecte tip grilă, cu 4 variante de răspuns, din care unul singur este cel corect. Punctajul acordat pentru fiecare subiect rezolvat corect este de 3 puncte. Pentru fiecare lucrare se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este de 100 de puncte.

MEDIA

CONTACT

ANUNȚURI

    Diplomele de participare si respectiv diplomele cu premii se pot descărca din platforma de concurs, individual din profilul fiecărui participant la concurs. Diplomele laureaților se transmit si prin email pe parcursul zilelor următoare.