Chimia - Artă Între Științe

Chimia - Artă Între Științe

Concursul ”Chimia - Artă între Științe” se organizează anual de către Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii (fosta Facultate de Chimie Aplicată și Știința Materialelor), Universitatea POLITEHNICA din București pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, profil real şi respectiv profil tehnic/umanist/vocațional/economic din învățământul de stat și particular.

REGULAMENT

PROGRAM

ÎNSCRIERE