Prof. dr. chim.

Aurelia MEGHEA

Aurelia MEGHEA

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facuktatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii

Școala Doctorală INGINERIE CHIMICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII

Str. POLIZU, Nr 1-7, Sector 1, Bucuresti, corp E, sala 207

Domeniul: CHIMIE

Domenii de expertiză

Doctoranzi

2019
2015

Teze

2022
  • Sisteme Nanotransportoare pe Bază de Principii Active Naturale cu Acțiune Antiobezitate Și Antioxidantă

    O.M. 3677/03.05.2022
    AUTOR: Lucia Marina Cristina COC
      REZUMAT