Prof. dr. chim.

Aurelia MEGHEA

Aurelia MEGHEA

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facuktatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii

Școala Doctorală INGINERIE CHIMICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII

Str. POLIZU, Nr 1-7, Sector 1, Bucuresti, corp E, sala 207

Domeniul: CHIMIE

Domenii de expertiză

Doctoranzi

2019

Teze

2022
 • Dezvoltarea de Noi Biohibrizi pe Bază de Nanoparticule de Argint și Extracte din Plante Utilizând Chimia Verde

  O.M. 6471/28.12.2022
  AUTOR: Daniela Valentina BEȘLIU
    REZUMAT
 • Sisteme Nanotransportoare pe Bază de Principii Active Naturale cu Acțiune Antiobezitate Și Antioxidantă

  O.M. 3677/03.05.2022
  AUTOR: Lucia Marina Cristina COC
    REZUMAT