Materiale Compozite Avansate cu Destinații Speciale

Materiale Compozite Avansate cu Destinații Speciale

Programul urmareste sa asigure masteranzilor cunostinte privind materialele compozite cu proprietati performante, impuse de domenii foarte variate de utilizare a acestora.

Principalele obiective ale acestui program sunt:
- asigurarea de cunostinte referitoare la matricile si materialele de armare, destinate realizarii de materiale compozite, cu evidentierea rolului pe care il are asigurarea unor compatibilitati matrice-material de armarere, in obtinerea de compozite performante;
- crearea de abilitati pentru o valorificare optima a corelatiilor compozitie-structura-proprietati, in realizarea de materiale compozite performante, in concordanta cu functiile de utilizare carora le sunt destinate;
- insusirea de catre masteranzi, a unor cunostinte legate de proiectarea, realizarea si caracterizarea unor materiale compozite avansate, cu destinatii speciale, cum ar fi: nanocompozite ceramice, materiale compozite pentru medicina, materiale compozite cu matrice polimera, compozite si nanocompozite cu aplicatii in industria chimica, compozite performante cu matrice lianta, compozite si nanocompozite cu proprietati electrice si magnetice, pentru microelectronica si optoelectronica, etc.;
- asigurarea de cunostinte privind recuperarea si reciclarea unor deseuri provenite din materiale compozite, inclusiv valorificarea unor deseuri, in realizarea de materiale compozite, cu mentinerea performante specifice, impuse de functiile de utilizare;
- cunoasterea posibilitatilor de imobilizare a unor deseuri cu continut de substante toxice, in materiale compozite si a implicatiilor inglobarii unor astfel de substante, asupra performantelor materialelor compozite.

Abilități și competențe dobandite
Masterul interdisciplinar Materiale compozite avansate, cu destinatii speciale, prin structura planului de invatamant si continutul disciplinelor considerate, asigura dobandirea urmatoarelor competente generale:
- cunostinte si abilitati in proiectarea unor materiale compozite care sa asigure performante in concordanta cu functia de utilizare impusa;
- deprinderi in caracterizarea compozitionala, structurala si sub aspectul principalelor proprietati, ale unor materiale compozite avansate.

Competentele specifice, asa cum deriva din fisele disciplinelor incluse in planul de invatamant, se refera la:capacitatea de proiectare optimala, bazata pe selectarea constituentilor, cu considerarea compatibilitatii lor, a unor materiale compozite de tipul: compozite si nanocompozite polimere, nanocompozite ceramice, compozite si nanocompozite cu aplicatii in industria chimica, compozite performante cu matrice lianta, compozite si nanocompozite cu proprietati electrice si magnetice, pentru microelectronica si optoelectronica, materiale compozite pentru medicina etc.;

capacitatea de abordare a procesarii unor materiale compozite cu destinatii speciale, inclusiv prin metode neconventionale oportune;

aptitudini de investigare structurala si caracterizare a principalelor proprietati, pentru materiale compozite de tipul celor mentionate anterior.

Oportunități de angajare
Absolventii nostri se pot angaja in:
- companii din industria cimentului, varului, ceramicii, sticlei, laboratoare de incercare, laboratoare de fabrica, statii de betoane, agregate etc. Industriile aferente sunt toate in proprietate privata, multe dintre acestea apartinand unor multinationale care ofera posibilitati atractive de angajare si dezvoltare profesionala;
- institute de cercetare.

Exista cazuri, nu putine, cand absolventii nostri isi construiesc o afacere de mica/medie productie sau se specializeaza prin studii de licenta, master si doctorat pentru a-si optimiza afacerea proprie.

Studentii nostri vin deja in contact cu activitatea de cercetare/productie pe perioada practicii tehnologice, care se desfasoara in fabrici si in institute de cercetare de profil din Bucuresti si din tara.
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Dupa absolvirea unui program de master, dezvoltarea profesionala poate continua prin studiile doctorale, in departament desfasurandu-si activitatea cinci conducatori de doctorat in domeniul Inginerie Chimica.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Din departamentul SIMONa fac parte cadre didactice cu o inalta competenta profesionala, dobandita in numerosi ani de activitate didactica si de cercetare si care continua traditia Scolii de Chimia si Tehnologia Silicatilor, fondata cu peste 50 de ani in urma, de profesorul Serban Solacolu.

Colectivul de cadre didactice este preocupat de promovarea programelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare educationala, realizate prin cooperare nationala sau internationala. In prezent exista parteneriate cu universitati de prestigiu din Franta, Germania, Olanda.

Baza materiala din departament permite o realizarea unei pregatiri profesionala la nivel european si cumuleaza dotari si echipamente de ultima generatie in valoare de peste 3 milioane de euro.
CONTACT
SECRETARIAT