Innovative Technologies for Secondary Raw Materials

Innovative Technologies for Secondary Raw Materials

Tehnologii inovative pentru materii prime secundare (MPS)/ Innovative technologies for secondary raw materials este un program de Master (in limba engleza) organizat in colaborare cu angajatori reprezentativi din domeniul recuperării materiilor prime secundare din deşeuri industriale sau din produse aflate la sfârşitul ciclului de viaţă. Grup tinta: absolventi de facultati cu profil tehnic/economic. Masterul Tehnologii inovative pentru materii prime secundare/Innovative technologies for secondary raw materials ofera absolventilor de licenta, din diverse domenii de specializare: chimie si inginerie chimica, stiinte ingineresti, economie, posibilitatea de a dobandi competente profesionale, care sa le permita accesul in viata economica si sociala cu o pregatire adecvata domeniului chimiei si ingineriei chimice si, in mod special, tehnologiilor inovative destinate identificarii de surse secundare de materii prime, pentru o dezvoltare durabila a societatii.

Obiectivul general al programului de master il reprezinta: formarea absolventilor programelor de licenta: chimie si inginerie chimica, stiinte ingineresti, economie, pentru aplicarea tehnologiilor conventionale si inovative in obtinerea de materii prime din surse secundare: deseuri industriale/produse aflate la sfarsitul ciclului de viata (i.e. din resurse non-energie, non-agricultura). În același timp, prin programul de master se vor forma absolventi care vor aplica tehnologii industriale dar cu preocupare pentru aspectele economice, de mediu și sociale.

Abilități și competențe dobandite
Se au în vedere următoarele competențe și abilități pentru absolvenții programului de Innovative Technologies for Secondary Raw Materials:• Capacitatea să înţeleagă conceptele din ştiinţele inginereşti, teoria şi aplicabilitatea acesteia în domeniul obţinerii de materii prime din surse secundare

• Capacitatea de a realizea studii teoretice şi experimentale pentru procese de recuperare a materiilor prime secundare, prin colectarea şi analizarea datelor, să compare procesul tehnologic convenţional cu metode inovative

• Abilitatea să propună o tehnologie adecvată pentru obţinerea de materii prime dintr-un anumit material/produs

• Capacitatea de a elabora metode pentru obţinerea de materiale de înaltă calitate din materii prime secundare

• Abilitatea de a utiliza cunoştinţele dobândite pentru a rezolva probleme complexe din domeniul recuperării materiilor prime secundare

• Abilitatea de a utiliza conceptele de tehnologie curată şi evaluarea ciclului de viață (LCA) pentru a pune în evidenţă sustenabilitatea proceselor

• Capacitatea de a folosi diverse metode și instrumente pentru a comunica informații în mod eficient, pentru a descrie activitățile și a comunica rezultatele lor unui public specializat și nespecializat și societății în general

• Capacitatea de a comunica cu structurile ierarhice superioare şi cu echipa aflată în subordine

• Capacitatea de a funcționa ca lider al unei echipe care poate fi formată din persoane cu specializări şi nivele de calificare diferite

• Capacitatea de a identifica și aplica cele mai potrivite şi relevante strategii de management a echipei aflate în subordine

• Capacitatea de a se angaja independent în procesul de învățare pe tot parcursul vieții

• Capacitatea de a se informa și documenta, cel puțin într-o limbă de circulație internațională

Programul Innovative Technologies for Secondary Raw Materials se desfăşoară pe durata a 4 semestre şi oferă calificarea/ocupaţia 2145.- Specialist în inginerie (şi tehnologie) chimică. Pentru studenţi, în planul de învăţământ sunt prevăzute discipline care răspund cerinţelor Directivelor europene, referitoare la recuperarea resurselor utile sau critice din deşeuri (de ex. Secondary Raw Materials and Circular Economy, Recovery of metals from industrial waste/end-of-life products, Biotechnologies for minerals and critical raw materials recovery, Advanced technologies for polymers recycling and reusing, Waste valorization in constructions materials, Glass and ceramics recycling) şi stagii de practică la angajatorii reprezentativi din domeniu, cu interese ştiinţifice şi economice în domeniul colectării şi tratării deşeurilor/produselor aflate la sfârşitul ciclului de viaţă.
Oportunități de angajare
Pentru infiintarea acestui program de masterat, au fost consultati: - agenti economici: Societatea CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI, Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala ECOIND, S.C. MONOFIL SRL-Savinesti, TECHNOLOGY AND ECO INNOVATION S.R.L., PROCESS INNOVATION NUCLEUS S.R.L. angajatori care si-au exprimat interesul pentru programul de studii propus (documente anexate) si acordul de principiu de a primi studenţii acestui program în vizite scurte sau stagii de practică, cu posibilitatea ulterioara a recrutarii absolventilor. - specialisti din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, - asociatia studentilor chimisti din Universitatea Politehnica din Bucuresti - Asociatia Studentilor Chimisti POLI.
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Absolvenții programului de master vor avea abilitățile și cunoștințele pentru a lucra ca specialiști în inginerie chimică (tehnologie): • în companii sau întreprinderi mici/mijlocii (IMM-uri) specializate în prelucrarea materiilor prime secundare, • în centrele de cercetare care deservesc industria, pentru dezvoltarea de noi tehnologii de recuperare a MPS, • în mediul academic, urmând studii de doctorat în domeniul Științe inginerești.
CONTACT
SECRETARIAT