2022

DESTICIM

CODUL PROIECTULUI:
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15/06/2022 - 15/06/2022
DIRECȚII DE CERCETARE

GREENanoNET

Rețele epoxidice sustenabile cu proprietăți reglabile utilizate ca materiale nanocompozite pentru acoperiri

CODUL PROIECTULUI:
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 13/05/2022 - 15/05/2024
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Conf. dr. ing.

Celina-Maria DAMIAN

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 033A
PAGINA PERSONALĂ
InoCelDetect

Un sistem inovator de detectie neinvaziv, pentru diagnosticarea bolii celiace

Scopul prezentului proiect de cercetare este de a dezvolta un sistem inovator, mai simplu, rapid și mai eficient pentru „abordarea fără biopsie” pentru diagnosticarea bolii celiace (CD). Noul sistem se va baza pe electrozi de lucru modificați cu acoperiri hibride care conțin nanostructuri polimerice conductoare dopate cu “quantum dots”. Am propus să dezvoltăm noul sistem în trei etape.

CODUL PROIECTULUI: PN-III-P2-2.1-PED-2021-4405
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 21/06/2022 - 21/06/2024
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Ș. l. dr. ing.

Cristina DUMITRIU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala 026
PAGINA PERSONALĂ
MATSENSBIO

Platforme electrochimice pe bază de materiale nanocompozite pentru detecţia compuşilor biologic activi

Proiectul de cercetare MATSENSBIO își propune să dezvolte platforme electrochimice sensibile și selective pe bază de materiale nanocompozite pentru analiza compușilor biologici activi relevanți, cum ar fi neurotransmițători și antioxidanți. Senzorii electrochimici sunt preparați prin modificarea suprafeţelor electrozilor convenționali cu materiale nanocompozite pe baza din polimeri conductori și nanoparticule metalice si anorganice.

CODUL PROIECTULUI: PN-III-P2-2.1-PED-2021-3693
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 27/06/2022 - 26/06/2024
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Prof. dr. chim.

Stelian LUPU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala 113
PAGINA PERSONALĂ
MUST

CODUL PROIECTULUI:
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 31/08/2022 - 31/08/2022
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Ș. l. dr. ing.

Ioana POPA

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp D, sala 101
PAGINA PERSONALĂ
NanoBIOPAT

Nanostructuri fitosintetizate de înaltă performanță utilizate ca senzori pentru detectarea microorganismelor patogene din produse alimentare

CODUL PROIECTULUI: PN-III-P2-2.1-PED-2021-0042
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 21/06/2022 - 20/06/2023
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Conf. dr. ing.

Grațiela Teodora TIHAN

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala 024
PAGINA PERSONALĂ
NANOCOAT

CODUL PROIECTULUI: PN-II - 253/2014
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 14/06/2022 - 14/06/2022
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Prof. dr. ing.

Cristian PÎRVU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp R, sala 024
PAGINA PERSONALĂ
TITAMAP

Depunerea MAPLE a unor nano-acoperiri active pentru aplicații multifuncționale ale aliajului TiTaZrAg

Proiectul se referă la proiectarea și elaborarea unui nou tip de acoperire inteligentă cu mai multe straturi nano structurate prin tehnica MAPLE și caracterizarea acesteia, având în vedere obținerea unor bune aplicații de bioactivare și multifuncționale. Acest subiect este strâns legat de domeniul „Eco-nanotehnologie și materiale avansate” și se concentrează pe materiale avansate.

CODUL PROIECTULUI:
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01/07/2022 - 21/06/2024
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Prof. dr. ing.

Daniela Mioara IONITA

Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, 060042, București, corp P, sala 110
PAGINA PERSONALĂ