PROIECTE ÎN DESFĂȘURARE

MATSENSBIO

Platforme electrochimice pe bază de materiale nanocompozite pentru detecţia compuşilor biologic activi

Proiectul de cercetare MATSENSBIO își propune să dezvolte platforme electrochimice sensibile și selective pe bază de materiale nanocompozite pentru analiza compușilor biologici activi relevanți, cum ar fi neurotransmițători și antioxidanți. Senzorii electrochimici sunt preparați prin modificarea suprafeţelor electrozilor convenționali cu materiale nanocompozite pe baza din polimeri conductori și nanoparticule metalice si anorganice.

CODUL PROIECTULUI: 220224161
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 27/06/2022 - 26/06/2024
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Prof. dr. chim.

Stelian LUPU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala 113
PAGINA PERSONALĂ