2020

IMPASFire

Materiale intumescente pentru protecție pasiva la foc (IMPasFire).

Proiectul IMPasFire își propune sinteza și caracterizarea unor materiale activate alcalin cu proprietăți de protecție pasivă la foc a unor elemente de construcții precum: elementele de otel sau alte tipuri de materiale. Având în vedere pagubele materiale și umane uriașe create de foc precum și limitările actualelor materiale intumescente, dezvoltarea unor noi materiale intumescente pe bază de silicați este un domeniu științific în continua dezvoltare.

CODUL PROIECTULUI: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0709
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01/09/2020 - 31/08/2022
DIRECȚII DE CERCETARE
UPB4H

Centrul Suport POLITEHNICA Orizont activitați si cheltuieli Export XLSX Componenta 12020

Obiectivul general al proiectului UPB4H, va fi focalizat pe întărirea excelenței științifice în domeniile bioeconomie, tehnologii informaționale de comunicații, spațiu și securitate, energie mediu și schimbări climatice, eco-nanotehnologii și materiale avansate și respectiv sănătate și care să sprijine activitatea de cercetare la nivelul UPB.

CODUL PROIECTULUI:
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 11/05/2020 - 10/12/2023
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR