2007

PROGREENCOR

CODUL PROIECTULUI: PN-II-ID-PCE 31-003.2 / 2007-2010
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01/07/2007 - 01/07/2010
DIRECȚII DE CERCETARE
DIRECTOR
Prof. dr. ing.

Cristian PÎRVU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp R, sala 024
PAGINA PERSONALĂ