LABORATOARE

Controlul poluarii aerului

DIRECȚII DE CERCETARE
RESPONSABIL
Laborator de Bioreactoare

DIRECȚII DE CERCETARE
RESPONSABIL
Laborator de Ingineria Proceselor de Extractie cu Fluide Supercritice

Domenii de cercetare ale laboratorului: - extractia pigmentilor, a uleiurilor volatile, a uleiurilor vegetale și a altor compusi valorosi din seminte, plante medicinale, desuri alimentare sau agricole - cinetica proceselor de extractie cu fluide supercritice - determinarea conditiilor optime de extractie -modelarea, simularea si optimizarea proceselor de extractie cu fluide supercritice - ridicarea la scara a proceselor de extractie - proprietati lichid-fluid supercritic

DIRECȚII DE CERCETARE
RESPONSABIL
Conf. dr. ing.

Petrica IANCU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 056
PAGINA PERSONALĂ
Laborator de Produse si Procese Inovative

Proiectarea inovativa a proceselor chimice sustenabile prin reutilizarea materiilor prime Simularea proceselor chimice sustenabile Eficientizarea ebnergetica a proceselor chimice Echipamente si instalații pivot pentru inginerie reactiilor chimice, distilare reactiva, distilare moleculara, procesarea si valorificarea bioresurselor, caracterizarea fizico-chimica a compusilor

DIRECȚII DE CERCETARE
RESPONSABIL
Conf. dr. ing.

Petrica IANCU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 056
PAGINA PERSONALĂ
Laboratorul de Procese hidrodinamice

DIRECȚII DE CERCETARE
RESPONSABIL
Laboratorul de Reactoare Chimice

DIRECȚII DE CERCETARE
RESPONSABIL
Conf. dr. ing.

Ionuț BANU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp F, sala 203
PAGINA PERSONALĂ
Senzori chimici si biosenzori

Activitatea de cercetare consta in dezvoltarea de noi micro-(bio)senzori electrochimici, in special senzori amperometrici si voltametrici, si utilizarea lor in detectia multi-analit a compusilor biologic activi si poluantilor organici. Exista un interes major privind monitorizarea continua, rapida, selectiva si sensibila a compusilor biologic activi si poluantilor organici/anorganici. Senzorii electrochimici dezvoltati se bazeaza pe electrozi modificati cu maeriale bio/compozite.

DIRECȚII DE CERCETARE
RESPONSABIL
Prof. dr. chim.

Stelian LUPU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala 113
PAGINA PERSONALĂ
Separari cu membrane

DIRECȚII DE CERCETARE
RESPONSABIL
SIMONa

DIRECȚII DE CERCETARE