DIRECȚII DE CERCETARE

Bioinginerie

Chimie Alimentară

Chimie Analitică

Chimie Anorganică

Chimie Fizică; Electrochimie & Coroziune

Chimie Organică și Farmaceutică

Ingineria Mediului și Dezvoltare Durabilă

Inginerie Chimică

Materiale & Nanoștiințe

Știința și Ingineria Polimerilor