Prof. dr. ing.

Eleonora-Mihaela UNGUREANU

Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ

Domenii de expertiză

Doctoranzi

2021
2020
2019
2018
2017

Teze

2022
  • Dezvoltarea unor platforme analitice în timp real bazate pe senzori chimici, electrochimici și optici pentru monitorizarea, evaluarea și controlul impactului asupra calitatii apelor din resursele de apă

    O.M. 3677/03.05.2022
    AUTOR: Cristian OMOCEA
      REZUMAT