Prof. dr. ing.

Eleonora-Mihaela UNGUREANU

Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ

Domenii de expertiză

Doctoranzi

2022
2021
2020
2019

Teze

2023
 • ELECTROZI MODIFICAȚI PENTRU OXIDAREA ELECTROCATALITICĂ A APEI ȘI PENTRU DETECȚIE DE METALE GRELE

  O.M. 3140/25.01.2023
  AUTOR: Veronica ANASTASOAIE
    REZUMAT
 • ELECTROZI MODIFICAȚI PE BAZĂ DE COMPUȘI AZULENICI ȘI NANOSTRUCTURI 1D CU APLICAȚII ÎN DETECȚIA DE METALE GRELE ȘI DE COMPUȘI DE INTERES MEDICAL

  O.M. 3140/25.01.2023
  AUTOR: Laura-Bianca ENACHE
    REZUMAT
2022
 • Dezvoltarea unor platforme analitice în timp real bazate pe senzori chimici, electrochimici și optici pentru monitorizarea, evaluarea și controlul impactului asupra calitatii apelor din resursele de apă

  O.M. 3677/03.05.2022
  AUTOR: Cristian OMOCEA
    REZUMAT
 • Evaluare de proprietăți din calcule de mecanică cuantică pentru compuși azulenici

  O.M. 6415/15.12.2022
  AUTOR: Alina-Alexandra VASILE (CORBEI)
    REZUMAT