Prof. dr. ing.

Cristina ORBECI

Domeniul: INGINERIA MEDIULUI

Domenii de expertiză

Doctoranzi

2023
2022
2021
2019

Teze

2024
 • Degradarea foto-oxidativă a compușilor organici din apele reziduale

  O.M. 3670/30.01.2024
  AUTOR: Giovanina-Iuliana LUPU (IONICĂ)
    REZUMAT
 • Valorificarea deșeurilor din polietilentereftalat (PET) în contextul economiei circulare

  O.M. 3782/13.02.2024
  AUTOR: Adriana Cornelia MÂRȘOLEA (CRISTEA)
    REZUMAT