Prof. dr. ing.

Ciprian ILIESCU

Ciprian ILIESCU

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie- IMT Bucuresti

Școala Doctorală INGINERIE CHIMICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII

Erou Iancu Nicolae 126A, Voluntari, 077190 Ilfov, România

Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ

Domenii de expertiză

Doctoranzi

2023