Prof. dr. chim.

Elena DIACU

Elena DIACU

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Școala Doctorală INGINERIE CHIMICĂ ȘI BIOTEHNOLOGII

Polizu 1-7 Cod 011061 sector 1 Bucuresti, corp L, sala 112

Domeniul: CHIMIE

Domenii de expertiză

Doctoranzi

2019
2018