Prof. dr. ing.

Daniela Cristina BERGER

Domeniul: INGINERIE CHIMICĂ

Domenii de expertiză

Doctoranzi

2022
2020
2019

Teze

2022
  • Obținerea și caracterizarea unor extracte polifenolice din plante aromatice și încapsularea acestora în matrici anorganice mezoporoase

    O.M. 6415/15.12.2022
    AUTOR: Mioara PRUNDEANU
      REZUMAT