Smart Polymers and Biopolymers

Smart Polymers and Biopolymers

Noul program de studii de masterat SMART POLYMERS AND BIOPOLYMERS are in vedere cerintele exprimate de angajatorii din domeniul polimerilor si biopolimerilor, ce se refera la tehnologiile noi de fabricare a unor produse polimerice aparute pe piata in ultimii ani, cum ar fi: membrane polimerice de separatie avansata; adezivi speciali cu timp de viata prelungit; materiale conductive cu proprietati specifice tipului de substrat; metode avansate (inteligente) de prelucrare cu randamente mari a polimerilor termoplastici pentru industria auto si electrochimica; nanomanteriale polimerice cu adaos de produse carbonice, etc.

Schimbarile petrecute in ultimii ani pe piata muncii au insemnat orientarea spre o productie de serie mica a materialelor polimerice, dar cu valoare adaugata mare, bazate in special pe polimeri cu proprietati speciale, numiti generic polimeri inteligenti.

In cadrul programului nou de master desfasurat in limba engleza, SMART POLYMERS AND BIOPOLYMERS, se are in vedere predarea unor cunostinte de ultima ora privind polimerii inteligenti, cum ar fi: membrare polimerice inteligente; polimeri anorganici inteligenti; modificarea chimica a polimerilor si biopolimerilor pentru aplicatii in medicina si biologie; ingineria proteinelor; metode nedistructive de testare a polimerilor si biopolimerilor; bioreactoare pentru materiale inteligente, etc.

Programul nou de masterat SMART POLYMERS AND BIOPOLYMERS va avea o componenta importanta de practica ce se va desfasura atat in unitatile de productie cu care s-su incheiat deja acorduri cat si in laboratoarele de cercetare ale Departamentului de Bioresurse si Stiinta Polimerilor. Lucrarile de dizertatie vor avea ca tematica probleme reale din industria de profil, cu accent insa pe partea de noutate de produs, referitoare la produsele inteligente cu potential ridicat de dezvoltare.

Programul nou de masterat SMART POLYMERS AND BIOPOLYMERS se va desfasura in limba engleza la cerinta multor angajatori din domeniu, pentru ca absolventii acestui program vor lucra cu precadere in unitati industriale cu “know-how’’ avansat, ce include un grad mare de internationalizare si globalizare a cunostintelor.

Abilități și competențe dobandite
Prin intreaga sa structura si desfasurarea, programul de Master SPB urmareste:Excelenta pentru domeniul de cercetare si/sau industrii materiale de top

Creativitate si abilitati critice in evaluarea tehnica in raport cu nevoile sociale

Cercetare, proiectare si inovare in domeniu.

Solutionarea probleme tehnice, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul ingineriei polimerilor

Capacitatea de a sintetiza si evalua problemele complexe din domeniul stiintei si procesarii materialelor polimere si de a comunica in mod demonstrativ rezultatele evaluarii proprii

Oportunități de angajare
- industria chimica (inginer de productie sau tehnolog, inspector de control al calitatii)
- industria de reciclare si biodegradare a polimerilor
- domeniul biomedical/companii de profil
- institutele de cercetare
- invatamantul superior si preuniversitar
- marketing
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Absolvirea ciclului de MASTER in specialitatea SMART POLYMERS AND BIOPOLYMERS abiliteaza absolventii pentru desfasurarea activitatilor impuse de urmatorul nivel de pregatire profesionala, doctorat in oricare dintre directiile de specializare a DOMENIULUI STIINTE INGINERESTI-INGINERIE CHIMICA.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Resursa umana implicate in formarea masteranzilor SPB este constituita din cadre didactice titulare de disciplina, toate cu titlul de doctor si minim incadrare de conferentiar.

Prin rezultatele didactice si stiintifice, toti cei care desfasoara activitati in cadrul specializarii SMART POLYMERS AND BIOPOLYMERS se situeaza pe o pozitie de varf pe plan international.

Baza materiala dezvoltata prin activitatile de cercetare ale cadrelor didactice si studentilor specializarii, permite familiarizarea cursantilor cu tehnici moderne de investigare si caracterizare a (bio)materialelor polimerice si a polimerilor inteligenti. In cadrul departamentului functioneaza si platforma de cercetare (Advanced Polymer Materials Group) care dispune de laboratoare de caracterizare si investigare a (bio)materialelor polimerice.

Categorie

Program de studii de MASTERAT


Domeniu

Inginerie Chimică


Departament coordonator

Departamentul de Bioresurse și Știința Polimerilor  


  Plan de învățământ 2022-2024   Plan de învățământ 2023-2025

ORAR
SEMESTRUL I

  ANUL I

  ANUL II

CONTACT
SECRETARIAT
Prof. dr. ing.

Horia IOVU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 031
PAGINA PERSONALĂ