Protecția Consumatorului. Controlul Calității Produselor

Protecția Consumatorului. Controlul Calității Produselor

Programul de master Protectia Consumatorului.Controlul Calitatii Produselor se adreseaza: absolventilor ciclului I Bologna (de 3 si 4 ani) cu licenta in domeniile: chimiei, biochimiei, biotehnologiei, ingineriei, agronomiei, farmaciei. Specializarea ofera masteranzilor posibilitatea de a deveni specialisti in domeniul protectiei consumatorilor si de combatere si prevenire a contrafacerii de bunuri si produse de natura chimica. Participantii la aceste cursuri pot dobandi abilitatile necesare pentru a putea proiecta strategii si tehnici de control al calitatii si de a elabora modele si sisteme tehnice de asigurarea calitatii.

Principalele discipline pe care masteranzii le studiaza in cadrul acestui program de studii masterale sunt: Principiile masurarii parametrilor fizicochimici, Analiza compozitie-structura-proprietati, Chimia verde-durabila, Metode si tehnici avansate de control, Controlul calitatii produselor organice polimerice, Statistica si probabilitatea in controlul calitatii, Controlul calitatii produselor oxidice, Controlul calitatii produselor anorganice, Controlul calitatii produselor alimentare-organice, Tehnici si sisteme de evaluare a calitatii produselor, Acreditarea laboratoarelor si metrologie, Toxicologie si reactivitate chimica, Produse si procese naturale.

Abilități și competențe dobandite
aplicarea creativa a metodelor si tehnicilor moderne

capacitatea de a comunica rezultatele activitatii in mod demonstrativ

fundamentarea de sisteme de controlul si asigurarea calitatii functie de carateristicile produsului

capacitatea de a solutiona in mod creativ probleme specifice ale consumatorului

capacitatea de a elabora studii si rapoarte aplicabile in domeniu

abilitati practice in domeniul analizelor moderne de control ale calitatii in toate ramurile economice, in vederea asigurarii calitatii produselor si a vietii

capacitatea de a implementa sisteme de calitate conform standardelor nationale si europene (GLP, GMP, ISO, HACCP)

capacitatea de a dezvolta metode moderne de modelare si simulare a proceselor tehnologice din industrie (biotehnologie, ind. chimica, ind. alimentara, protectia 5.

capacitatea de a concepe si a conduce procesele si sisteme tehnologice din industria producatoare de bunuri

abilitatea de a colabora cu specialisti din alte domenii de competenta

preocuparea pentru realizarea calitatii produselor conforme

alte competente specifice se regasesc in fise disciplinelor

Oportunități de angajare
Absolventii acestei specializari vor putea lucra in:
- unitati specifice: Autoritate Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Oficiile pentru protectia consumatorilor, Agentia Nationala de Protectia Mediului, Autoritati judetene de Sanatate publica-Directii, Garda financiara, Inspectorate de Sanatate Publica
- Asociatiile judetene si Consilii locale pentru protectia consumatorilor, Corpul de control al primariilor
- laboratoare de control sau analize medicale private
- organizatii neguvernamentale abilitate sa lucreze in acest domeniu
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Programul de studii universitare de master Protectia Consumatorului.Controlul Calitatii Produselor se aliniaza continuu la ritmul dezvoltarii cunoasterii si tehnologiei din domeniu fata de cerintele pietei muncii si ale calificarilor. Programul asigura cursantilor dobandirea de cunostinte avansate si dezvoltarea unor abilitati de cercetare aplicativa care sa le permita accesul ca specialisti in domeniul stiintelor ingineresti de varf, pe baza de egalitate cu tinerii din Europa, in mediul concurential actual. El contribuie la stimularea capacitatii de adaptare a tinerilor la exigentele si evolutia pietei fortei de munca in Uniunea Europeana.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Personalul didactic care isi desfasoara activitatea in cadrul programului de masterat Protectia consumatorului. Controlul calitatii produselor este titularizat in Universitatea Nationala de Stiinta si Tehnologie POLITEHNICA Bucuresti unde are functia de baza fiind reprezentat de: 15 de cadre didactice (din care 12 cu titlul de profesor si conferentiar) de la toate cele 5 departamente ale facultatii.

Departamentul Chimie Analitica si Ingineria Mediului si celelalte 4 departamente implicate in activitatile programului de masterat dispune de spatii adecvate pentru desfasurarea acestuia. Laboratoarele in care se desfasoara activitatea didactica sunt dotate corespunzator aplicatiilor la disciplinele din Planul de invatamant si dispun de spatiu si dotare corespunzatoare procesului de invatamant.

Echipamentele din dotarea laboratoarelor didactice sunt achizitionate din fonduri de la bugetul ministerului si partial din fondurile de cercetare, iar echipamentele din dotarea laboratoarelor de cercetare sunt achizitionate din proiectele si granturile de cercetare nationale si internationale conduse de membrii departamentelor implicate.

Categorie

Program de studii de MASTERAT


Domeniu

Inginerie Chimică


Departament coordonator

Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului  


  Plan de învățământ 2022-2024   Plan de învățământ 2023-2025

ORAR
SEMESTRUL II

  ANUL I

  ANUL II

CONTACT
SECRETARIAT