Produse Farmaceutice și Cosmetice

Produse Farmaceutice și Cosmetice

Programul de masterat Produse farmaceutice si Cosmetice (PFC) permite absolventilor licentiati in diverse domenii (chimie, inginerie, biologie, farmacie, biochimie, dar si alte domenii de licenta) completarea studiilor pentru a gasi oportunitati de dezvoltare profesionala in companii, societati cu profil de productie, institute de cercetare, agentii, organisme guvernamentale si administrative de reglementare, entitati care au ca obiect productia, analiza si controlul produselor farmaceutice si cosmetice si eventual al produselor terapeutice cu statut de suplimente alimentare de pe piata romaneasca. Absolventii ciclului de licenta dobandesc competentele necesare unei game variate de activitati dintr-unul dintre cele mai dinamice domenii ale civilizatiei secolului XXI, cel al protectiei sanatatii, intretinerii si ingrijirii corporale si al sigurantei in utilizarea medicamentelor si cosmeticelor. Planul de invatamant este centrat atat pe discipline de aprofundare a cunostintelor dobandite in ciclul de licenta (Chimie organica, Analiza structurala prin metode spectroscopice moderne, Sinteze de medicamente, Tehnica farmaceutica, Biochimie) cat si pe discipline complementare (Farmacologie, Toxicologie, Bune practici de productie a medicamentelor) si discipline noi, inclusiv de profil economic (Marketing, Legislatie). Programul de master acorda o importanta deosebita activitatii de cercetare, in care studentii sunt incurajati si ghidati sa abordeze teme individuale de cercetare din domeniul farmaceutic si cosmetic, al sintezei organice fine, al rezolvarii problemelor de analiza structurala, sau de stabilire a relatiilor cantitative structura chimica - performante terapeutice. Activitatile didactice si de cercetare sunt acoperite si coordonate de cadrele didactice din Departamentul de Chimie organica Costin NENITESCU, cadre didactice cu o bogata experienta didactica si stiintifica.

Abilități și competențe dobandite
competente utile pentru munca de conceptie sau de productie, sau necesare in activitatile care cad in sarcina organismelor abilitate in controlul si autorizarea medicamentelor produse sau importate in Romania;

competente in cercetare si dezvoltarea tehnologica in domeniul produselor de uz farmaceutic si cosmetic, in domeniul extractelor naturale cu proprietati si activitate biologica;

capacitatea de a aplica si exploata tehnici de analiza instrumentala pentru controlul compozitiei produselor farmaceutice si cosmetice;

competente in organizarea si conducerea experimentelor de cercetare la nivel de laborator, dublate de abilitatea de a prelucra, analiza si interpreta rezultatele experimentale;

capabilitatea de a efectua sinteze cu grad superior de complexitate, urmate de analiza completa produsilor, in scopul identificarii/certificarii structurii rezultatelor sintezelor;

expertiza in utilizarea metodelor de modelare si proiectare moleculara (cu ajutorul programelor/software dedicate, pentru stabilirea sau corelarea relatiilor structura-activitate biologica in domeniul medicamentelor;

competente generale economico-manageriale necesare integrarii activitatii in mediul economic intern si international si al sesizarii oportunitatilor de afaceri in dezvoltarea produselor farmaceutice si cosmetice.

Oportunități de angajare
Absolventii studiilor de masterat Produse Farmaceutice si Cosmetice se pot integra cu succes in diverse locuri de munca din domeniul exploatarii instalatiilor si liniilor de sinteza si/sau de conditionare a produselor farmaceutice, suplimentelor alimentare cu efecte terapeutice, in laboratoare de analize si controlul calitatii produselor cosmetice, in instalatii de producere a produselor de ingrijire (sampoane, creme, vopsele de par, etc).

Prin abilitatile dobandite in cadrul acestui program de studii de masterat, absolventii au posibilitati de angajare in societati comerciale ale industriei de profil, in unitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in invatamantul superior, in laboratoare de analiza si certificare a compozitiei si calitatii produselor farmaceutice si cosmetice, in unitati care prelucreaza resurse naturale pentru a furniza suplimente alimentare, extracte vegetale, etc., sau in domeniul consultantei tehnico-stiintifice de profil.
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Pregatirea profesionala se poate continua cu studii de doctorat in domeniul chimiei organice, ingineriei chimice sau alte domenii inrudite acestuia.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Pregatirea practica si facilitatile de cercetare in elaborarea lucrarilor de disertatie sunt asigurate in laboratoarele didactice si de cercetare ale departamentului de Chimie Organica Costin NENITESCU, laboratoare echipate corespunzator si aflate sub directa indrumare si coordonare a le unor cadre didactice cu competente de un inalt nivel didactic si stiintific in profilul masterului de produse farmaceutice si cosmetice.

Categorie

Program de studii de MASTERAT


Domeniu

Inginerie Chimică


Departament coordonator

Departamentul de Chimie Organică    Plan de învățământ

ORAR
SEMESTRUL I

  ANUL I

  ANUL II

CONTACT
SECRETARIAT
Conf. dr. ing.

Daniela ISTRATI

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp F, sala ???
PAGINA PERSONALĂ