Expertizarea Produselor Chimice, Alimentelor și Materialelor

Expertizarea Produselor Chimice, Alimentelor și Materialelor

Noul program de master Expertizarea produselor chimice, alimentelor si materialelor este un master complementar si raspunde cerintelor impuse recent prin implementarea legislatiei europene in sistemul legislativ din Romania privind competitivitatea si exigentele de calitate ale produselor. Aceasta determina necesitatea formarii de noi specialisti pe piata muncii, cu pregatire stiintifica-tehnica superioara, care vor putea fi desemnati in calitate de experti: auditori, experti tehnici, inspectori, evaluatori utilizati in activitatea de certificare de produse, de solutionare a unor litigii sau accidente generatoare de expertize. Mai mult, aceasta specializare le ofera posibilitatea de exercitare a calitatii de expert si in afara locului de munca de baza sau in timpul liber.

Abilități și competențe dobandite
Planul de invatamant al acestui program de master are menirea de a asigura o pregatire complementara, o diversificare a cunostintelor de baza insusite de studenti in cadrul invatamantului de licenta de orice profil (medicina, medicina veterinara, biologie, economie, drept, agronomie, ingineri de orice specialitate, etc), astfel incat sa permita flexibilizarea profilului de baza si cresterea adaptabilitatii in ocuparea de noi locuri de munca pentru viitorii specialisti.

Obiectivul principal al programului de master consta in formarea de experti prin insusirea unor cunostinte de specialitate si interdisciplinare, care sa fie capabili sa foloseasca conceptele si instrumentele de lucru ale unui management al calitatii si audit in domeniul expertizarii produselor din industria chimica, alimentara si a materialelor de constructie.
Oportunități de angajare
Specialistii pregatiti in cadrul acestui master pot fi incadrati ca experti in baza de date a Oficiului National de Expertizare sau angajati la firme de orice profil ce necesita expertize si pot fi solicitati in efectuarea diferitelor expertize de solutionare a unor litigii sau de conformare cu normele de calitate a noilor produse.
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Pregatirea profesionala a masteranzilor, dupa absolvire, poate fi continuata si dezvoltata prin programul de studii doctorale. Printre cadrele didactice, care au activitati de predare la acest master, sunt si conducatori de doctorat.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Pregatirea masteranzilor se sprijina pe o structura echilibrata de personal specializat si pe o baza materiala la nivelul cerintelor actuale (aparatura de laborator, tehnica de calcul si aplicatii software moderne).

Colectivul de cadre didactice implicat in activitatile didactice si de cercetare din planul de invatamant al programului de master Expertizarea produselor chimice, alimentelor si materialelor imbina in mod armonios si eficient, experienta recunoscuta a profesorilor cu entuziasmul, initiativa si specializarea adecvat diversificata a cadrelor didactice mai tinere.

Categorie

Program de studii de MASTERAT


Domeniu

Inginerie Chimică


Departament coordonator

Departamentul de Chimie Anorganică, Chimie Fizică și Electrochimie  


ORAR
SEMESTRUL II

  ANUL I

  ANUL II

CONTACT
SECRETARIAT