Controlul Calității și Securitatea Produselor Alimentare

Controlul Calității și Securitatea Produselor Alimentare

Acest program de studii masterale se adreseaza tuturor absolventilor programelor de licenta din Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, cat si absolventilor din domeniul de chimie alimentara si conex, din universitatile din Romania.

Intre principalele obiective ale programului de Chimie Alimentara se afla aprofundarea cunostintelor dobandite in programul de licenta de Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice referitoare la controlul calitatii produselor alimentare prin metode fizice avansate (cromatografie de gaze si lichide, spectroscopie de infrarosu, ultraviolet-vizibil, de fluorescenta atomica si moleculara, rezonanta magnetica nucleara de proton si carbon, spectroscopie de emisie si absorbtie atomica, spectrometrie de masa).

Acest program de studiu urmareste familiarizarea cu cele mai moderne metode de control biologic al produselor alimentare, dar si izolarea si caracterizarea produsilor naturali cu potentiale utilizari in industria alimentara.

Un alt obiectiv al programului este aprofundarea cunostintelor dobandite in programul de licenta referitoare la obtinerea diferitelor clase de aditivi alimetari si a altor compusi de sinteza utilizati in industria alimentara (coloranti, surfactanti, detergenti, substante antiseptice).

In afara acestor obiective programa analitica a acestui program de studii masterale urmareste si aprofundarea cunostintelor ingineresti specifice domeniului (sisteme coloidale, procesarea alimentelor, inginerie metabolica), dar si dobandirea unor cunostinte specifice privind aspectele economice si legislative ale domeniului ca si dobandirea de aptitudini specifice activitatii de cercetare din domeniul chimiei alimentare.

Abilități și competențe dobandite
Competentele de specialitate se referă la procesele de cunoastere, reproducere si intelegere specifice domeniului de studiu considerat ca un tot, a modului de stabilire de relatii cu cunoasterea din alte discipline si arii profesionale, familiarizarea cu cele mai recente dezvoltări ale cunoasterii si ale aplicatiilor profesionale in domeniu, precum si intelegerea si aplicarea principiilor si metodelor fundamentale de investigare specifice.

Masterul de “Chimie alimentara” urmateste dobandirea de catre absolventi a unei serii intregi de competente generale si specifice, utile pentru munca de conceptie sau de productieCapacitatea de a aplica metode complexe de analiza pentru caracterizarea si controlul produselor alimentare

Competente privind obtinerea si caracterizarea compusilor naturali si de sinteza utilizati drept aditivi in industria alimentara

Competente specifice activitatii de cercetare: cercetarea si sistematizarea informatiilor din literatura domeniului, planificarea experimentelor, interpretarea datelor experimentale obtinute, redactarea raportului stiintific.

Competente legate de aspectele de marketing si legislatie in domeniul industriei alimentare

Oportunități de angajare
Absolventii studiilor de masterat Chimie Alimentara isi pot valorifica nivelul ridicat al cunostintelor obtinute in diverse locuri de munca din domeniul exploatarii instalatiilor si liniilor de productie alimentara, in laboratoare de analize si controlul calitatii produselor alimentare, ingredientelor si aditivilor alimentari.

Prin competentele acumulate in cadrul acestui program de studii de masterat, absolventii au posibilitati de angajare in societati comerciale ale industriei alimentare cu profil de productie, in unitati de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in invatamantul superior, in laboratoarede analiza produselor alimentare, in centre de control sanitar-veterinar, sau in domeniul consultantei tehnico-stiintifice de profil.
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Pregatirea profesionala se poate continua cu studii de doctorat in domeniul ingineriei chimice sau alte domenii inrudite acestuia.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Pregatirea practica si facilitatile de cercetare in elaborarea lucrarilor de disertatie sunt asigurate in laboratoarele didactice si de cercetare ale departamentului de Chimie Organica Costin Nenitescu, laboratoare echipate corespunzator si aflate sub directa indrumare si coordonare a le unor cadre didactice cu competente de un inalt nivel didactic si stiintific in profilul masterului de Chimie Alimentara.

Categorie

Program de studii de MASTERAT


Domeniu

Inginerie Chimică


Departament coordonator

Departamentul de Chimie Organică  


  Plan de învățământ 2022-2024   Plan de învățământ 2023-2025

ORAR
SEMESTRUL II

  ANUL I

  ANUL II

CONTACT
SECRETARIAT
Conf. dr. ing.

Daniela ISTRATI

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp F, sala F014
PAGINA PERSONALĂ