Biorafinării și Bioproduse

Biorafinării și Bioproduse

Masterul BIORAFINARII SI BIOPRODUSE are drept obiectiv principal pregatirea unor specialisti pentru productie, cercetare stiintifica si invatamant intr-un domeniu de mare actualitate, domeniul biorafinariilor si bioproduselor. Acest obiectiv este determinat de tendintele in fabricarea si utilizarea acestor bioproduse la nivel european si mondial, în contextul tendintei actuale de conservare a resurselor energetice, de folosire a resurselor naturale regenerabile pentru fabricarea de biocombustibili si intermediari organici si al reducerii poluarii mediului. Sectorul bioproduselor este în plina dezvoltare deoarece beneficiaza de aportul progresului stiintific si de implementarea cercetarii-dezvoltarii in industrie/productie, agricultura si medicina.

Abilități și competențe dobandite
Absolventii acestui master vor dobandi, din punct de vedere profesional, urmatoarele competente:

Abilititati de cercetare referitoare la procesele de prelucrare a resurselor naturale pentru obtinerea de bioproduse (biocombustibili, fitofarmaceutice, coloranti naturali, biosurfactanti, etc.) si procesarea produsilor secundari in produse chimice fine;

Cunoaşterea si intelegerea proceselor de prelucrare complexa a resurselor naturale regenerabile in vederea obtinerii de bioproduse si de alti componenti bioactivi valorosi cu utilizare in industriile alimentara, farmaceutica sau cu alte utilizari;

Capacitatea de optimizarea proceselor in biorafinarii, echipamente si utilaje specifice domeniului;

Abilitatea de a proiecta instalatii luand in considerare constrangerile economice, de protectia mediului si de siguranta in exploatare, pentru tehnologiile caracteristice obtinerii de bioproduse;

Intelegerea interactiunilor functionale complexe ce au loc intr-o instalatie industriala, intre reactorul biochimic si utilajele de separare si transfer termic, in scopul integrarii termice cat mai avansate a acestora;

Abilitatea de a utiliza instrumente informatice în analiza si conducerea proceselor chimice si biochimice;

Cunoaşterea notiunilor fundamentale de conducere a proiectelor si a studiilor de fezabilitate si de întocmire a planului de afaceri;

Capacitatea de a aplica creativ tehnicile de cercetare si inovare in domeniul biorafinariilor si al bioproduselor;

Capacitatea de a elabora si sustine comunicari stiintifice si rapoarte de cercetare de specialitate.

Oportunități de angajare
Specialistii pregatiti in cadrul acestui master pot ocupa o varietate larga de locuri de munca in domenii variate ale tehnologiilor si biotehnologiilor industriale sau domeniilor conexe, ca de exemplu:
- Intreprinderi de profil (rafinarii, fabrici de obtinere a bioproduselor, unităţile care produc biocombustibili dar şi bioproduse – fitofarmaceutice, coloranţi naturali, surfactanţi naturali, etc.)
- Institutii de invatamant, cercetare si proiectare
- Laboratoare de control al calitatii produselor
- Distributia si comercializarea utilajelor si bioproduselor
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Pregatirea profesionala a masteranzilor, dupa absolvire, poate fi continuata si dezvoltata prin programul de studii doctorale. Printre cadrele didactice, care au activitati de predare la acest master, sunt si conducatori de doctorat.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Pregatirea masteranzilor se sprijina pe o structura echilibrata de personal specializat si pe o baza materiala la nivelul cerintelor actuale (aparatura de laborator, tehnica de calcul si aplicatii simulatoare de proces ASPEN, HYSYS, software modern - https://erris.gov.ro/ULTRA-MINT---UPB).

Categorie

Program de studii de MASTERAT


Domeniu

Inginerie Chimică


Departament coordonator

Departamentul de Bioresurse și Știința Polimerilor  


  Plan de învățământ 2022-2024   Plan de învățământ 2023-2025

ORAR
SEMESTRUL II

  ANUL I

  ANUL II

CONTACT
SECRETARIAT
Prof. dr. ing.

Ioan CĂLINESCU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 307
PAGINA PERSONALĂ
Prof. dr. ing.

Vasile LAVRIC

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp S, sala 001
PAGINA PERSONALĂ
Conf. dr. ing.

Petre CHIPURICI

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 213
PAGINA PERSONALĂ