Ingineria Mediului

Ingineria Mediului

Se adreseaza absolventilor cu licenta in specializarea Ingineria mediului in industria chimica si petrochimica, Facultatea Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Universitatea Politehnica Bucuresti precum si celor cu licenta similara obtinuta la Universitatea Politehnica din Timisoara, Universitatea Tehnica „Gh.Asachi” Iasi, Universitatea Transilvania Brasov, Universitatea Sapientia Miercurea Ciuc.

Programul de studiu INGINERIA MEDIULUI pregateste specialisti in domeniul de ingineria mediului care
- sa aplice cunostintele din domeniile chimiei, chimiei-fizice, matematicii si ingineriei chimice in modelarea transformarilor chimice/fotochimice/biochimice care au loc in diferite sisteme naturale si in procesele de epurare;
- sa cunoasca procesele tehnologice generatoare de poluanti, care sa fie capabili sa inteleaga, previna si sa remedieze efectele produse de poluarea datorita activitatilor antropice;
- sa fie capabili sa dezvolte politici de mediu la nivel comunitar.

In programul de studii INGINERIA MEDIULUI, disciplinele de studiu prezinta legislatia de mediu, tehnici de prelevare a probelor pentru analiza, proiectarea sistemelor de control al poluarii aerului si a sistemelor de tratare avansata a efluentilor lichizi, metode electrochimice aplicate in protectia mediului, ingineria reactiilor chimice si optimizarea utilizarii si recircularii apei pe platformele industriale, evaluarea riscului de mediu, sisteme de management de mediu si analiza ciclului de viata.

Abilități și competențe dobandite
Abilitatea de a evalua si remedia efectele nocive produse de poluare folosind o abordare interdisciplinara

Dezvoltarea capacitatii de selectare a procedeelor de analiza si control analitic in functie de scopul si caracteristicile probei

Capacitatea de a identifica si analiza elementele specifice impactului asupra mediului rezultat din folosirea unei anumite tehnologii de depoluare

Formarea de abilitati de calcul si proiectare in domeniul aparatelor si instalatiilor utilizate pentru purificarea gazelor, epurarea apelor, tratarea apelor

Dezvoltarea, prin aplicatii practice, a capacitatii de evaluare si selectare a datelor purtatoare de informatie chimica semnificativa

Realizarea evaluarii impactului de mediu (EIM), a analizei de risc de mediu (ERM) si cunostinte generale privind analiza ciclului de viata (ACV)

Definirea notiunii de risc pentru mediu a substantelor periculoase (toxicitate, biodegradabilitate, bioacumulare);

Identificarea surselor de pericol chimic si termic dintr-o instalatie industriala, si evaluarea indicatorilor de risc de accident major (conform Directivelor EU-SEVESO I, II, III)

Oportunități de angajare
Programul de studii universitare de master Ingineria mediului este in concordanta cu cerintele pietei muncii si ale calificarilor, asigura tinerilor posibilitatea de adaptare la acestea. Posibilitatile de angajare sunt:
- invatamantul universitar
- domeniile de cercetare si proiectare tehnologica, - firmele de consultanta si audit de mediu,
- departamente de mediu ale firmelor din sectorul privat
- administratie (Agentii de protectie a mediului, Ministerul Mediului, Garda de mediu) - ONG-uri cu profil de mediu
- si alte domenii asociate cu aceste specializari.
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Absolventii programului de studii INGINERIA MEDIULUI sunt pregatiti in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca ceea ce se dovedeste prin competentele obtinute la finalizarea studiilor. Absolventii prezentului program de studii masterale au posibilitatea sa urmeze studii doctorale.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Disciplinele din Planul de invatamant sunt sustinute de cadre didactice ale facultatii cu gradul de profesor universitar, conferentiar sau sef de lucrari, cu titlul stiintific de doctor in domeniul disciplinei.

Laboratoarele in care se desfasoara aplicatiile practice si activitatea de cercetare sunt dotate corespunzator Planului de invatamant si dispun de spatiu si sunt dotate cu echipamente achizitionate din fonduri de la bugetul ministerului si partial din fondurile de cercetare.

Categorie

Program de studii de MASTERAT


Domeniu

Ingineria Mediului


Departament coordonator

Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului  


ORAR
SEMESTRUL II

  ANUL I

  ANUL II

CONTACT
SECRETARIAT