Controlul Analitic al Calității Mediului și Tehnici de Depoluare

Controlul Analitic al Calității Mediului și Tehnici de Depoluare

Masterul Controlul Analitic al Calitatii Mediului si Tehnici de Depoluare CAMTD, organizat de Facultatea de Inginerie Chimică şi Biotehnologii ofera absolventilor de licenta, de trei sau patru ani, din diverse domenii de specializare: inginerie si stiinte chimice, stiinte biologice si fizice, agricultura, economie, drept, medicina, posibilitatea de a deveni specialisti in domeniul protectiei mediului, fiind capabili sa elaboreze strategii și programe logistice moderne în controlul calitatii mediului si al tehnicilor de depoluare.

Abilități și competențe dobandite
Competente dobandite de absolventi:Solutionarea problemelor de mediu: remediere medii contaminate (apa, aer, sol)

Folosirea adecvată a noţiunilor de protecţia mediului, tehnicilor de depoluare, metodelor de analiză şi monitorizare

Conceperea de succesiuni de operaţii care conduc la un flux tehnologic de depoluare

Realizarea de forme curente ale auditului de mediu

Abordarea unei metode de analiză sau tehnici de separare.

Oportunități de angajare
-Firme de consultanţă şi certificare în domeniul protecţiei mediului Laboratoare de analize în domeniul protecţiei mediului Instituţii publice din administraţia centrală/locală Instituţii private Ministerul Mediului, Agenţii de mediu, Direcţii sanitar-veterinare Orice companie sau firmă cu activitate de producţie industrială (cf legislaţiei – este obligatorie angajarea unui responsabil cu protecţia mediului)
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
- Dupa absolvirea acestui master dezvoltarea profesionala poate fi continuata in functie de domeniul in care isi va desfasura activitatea viitorul absolvent. - In cazul in care va alege sa lucreze intr-un laborator de mediu sau in cercetare in domeniul protectiei mediului, absolventul isi poate continua studiile cu un doctorat in domeniu. - In cazul in care va lucra in domeniul legislativ, al certificarii sau al consultantei, absolventul isi poate continua pregatirea prin diverse cursuri specifice si training-uri pe domeniul specific de activitate.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
- Resursa umana este reprezentata de cadre didactice de prestigu (profesori uniersitari, conferentiari, sefi de lucrari cu titlul de doctor) de la trei departamente din cadrul Facultatii Inginerie Chimica si Biotehnologii ce asigura cunostintele multidisciplinare si competentele necesare unui mediu economic si profesional competitiv. - Baza materiala este constituita din aparatura moderna si facilitati de cercetare si analize de la cele trei departamente implicate in procesul didactic. Aceasta include echipamente de prelevare probe de sol, apa si aer, spectrofotometre UV-Viz si FT-IR, echipamente pentru microscopie optica, kit-uri pentru teste rapide de mediu.

Categorie

Program de studii de MASTERAT


Domeniu

Ingineria Mediului


Departament coordonator

Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului  


  Plan de învățământ 2022-2024   Plan de învățământ 2023-2025

ORAR
SEMESTRUL II

  ANUL I

  ANUL II

CONTACT
SECRETARIAT
Prof. dr. ing.

Aurelia Cristina NECHIFOR

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp R, sala 4
PAGINA PERSONALĂ