Nanoștiințe

Nanoștiințe

Programul de studii Nanoștiințe vizează obținerea competențelor inginerești necesare nanotehnologiilor (domeniu în plină ascensiune) care oferă beneficii în multe domenii ale vieții, ajută la îmbunătățirea multor sectoare tehnologice și industriale, cum ar fi tehnologia informației, domeniul energetic, domeniul medical, cel al securității naționale, știința mediului, siguranța alimentară, construcții inteligente și sustenabile și multe altele.

Categorie

Program de studii de LICENȚĂ


Domeniu

Științe Inginerești Aplicate


Departament coordonator

Departamentul de Bioresurse și Știința Polimerilor