Inginerie Farmaceutică

Inginerie Farmaceutică

Programul de studii Inginerie Farmaceutică își propune asigurarea pregătirii inginerești în domeniul producției de medicamente, fiind abordate toate aspectele producției de medicamente legate de obținerea unor produse de calitate, atât sub aspectul performanțelor curative și de prevenire a unor maladii, cât și sub aspectul caracterizării lor complexe, necesare avizării lor de către autoritățile naționale și internaționale, prin folosirea tuturor tehnicilor analitice impuse de farmacopee și alte regularizări internaționale specifice acestui domeniu de activitate.

Misiunea specializării Inginerie farmaceutică (IF) este ca, prin studii de specialitate, dar şi interdisciplinare (de biologie și domenii asociate, de management, economie) să formeze specialişti capabili să proiecteze, să organizeze, să conducă sisteme de producţie sau părţi ale acestora şi să genereze relaţiile necesare conectării lor la mediu economic şi social, dar și să monitorizeze studii clinice în dezvoltarea și punerea pe piață a medicamentelor. La nivel european și mondial există multe universități, de prestigiu, ce au dezvoltat programe de studii circumscrise ariei ”Pharmaceutical Engineering” atât la nivel de studii de licență, cât și de masterat. Disciplinele propuse în planul de învăţământ de specialitate au in vedere, practic, furnizarea de noi cunoştinţe, formarea de abilităţi şi deprinderi care sa permită studenţilor si, ulterior, absolvenţilor, utilizarea sau dezvoltarea de noi structuri biologic active, de tehnologii precum şi exploatarea a noi echipamente de analiză, care sa conducă la crearea unor produse şi servicii absolut indispensabile civilizatiei secolului 21.

Abilități și competențe dobandite
Scopul activităţii de instruire a studenţilor in cadrul specializării INGINERIE FARMACEUTICĂ (IF) este de a le asigura o pregătire inginerească de calitate, în amplul domeniu al producției de medicamente, ramură a ingineriei care se ocupă de descoperirea, formularea și producerea de medicamente, de controlul analitic și de calitate al proceselor, precum și de proiectarea, construcția și imbunătățirea facilităților care produc medicamente.Cunoştinţe avansate, teoretice şi practice, în domeniul tehnologiei produselor farmaceutice, care implică înţelegerea critică a teoriilor şi principiilor aferente.

Identificarea şi aplicarea conceptelor, metodelor şi teoriilor pentru rezolvarea problemelor tipice ingineriei farmaceutice pe baza unui algoritm dat;

Monitorizarea proceselor din industria farmaceutică, identificarea situaţiilor anormale şi propunerea de soluţii;

Utilizarea metodelor standardizate de analiza fizico-chimica in determinarea compozitiei chimice a medicamentelor, a substanței/substanțelor active și a excipienților;

Evaluarea și analiza critică, cantitativă şi calitativă, a proceselor, echipamentelor, procedurilor şi produselor din industria farmaceutică cu utilizarea unor instrumente şi metode de evaluare specifice;

Aplicarea conceptelor şi teoriilor fundamentale din domeniul știintelor inginerești pentru elaborarea de proiecte profesionale pentru tehnologiile farmaceutice.

Capacitatea de a funcționa ca lider al unei echipe care poate fi formată din persoane cu specializări şi nivele de calificare diferite;

Capacitatea de a identifica și aplica cele mai potrivite şi relevante strategii de management a echipei aflate în subordine ;

Capacitatea de a asigura managementul proiectelor din domeniul tehnologiei farmaceutice;

Programul de studiu Inginerie farmaceutică poate reprezenta o specializare apreciată care să asigure o integrare rapidă a absolvenților în piața muncii la scurt timp după absolvire. Profesiile abordate, pe lângă cea de inginer în industria farmaceutică, pot include și inginer biochimist, inginer de producție, analist chimist, specialist controlul calității, inginer de proces, specialist software, specialist planificare, manager de proiect, specialist dezvoltare, specialist îmbunatatire procese, specialist planificare, inginer marketing, asistent de cercetare.
Oportunități de angajare
Informaţiile obținute din analiza activității industriale și economice din domeniul farmaceutic a dovedit faptul că absolvenţii unei astfel de specializări se pot încadra într-o mare varietate de locuri de muncă: instalatii industriale de sinteză și condiționare a produselor farmaceutice, in intreprinderile mici şi mijlocii cu profil de productie de medicamente sau suplimente alimentare, unitati de controlul calitatii produselor farmaceutice, suplimentelor alimentare sau alte produse de uz animal și uman, in laboratoare specializate de analiza şi control, compartimente de export-import de produse farmaceutice și suplimente alimentare, domeniul managementului industrial; proiectare tehnologică; managementul proiectelor.
CONTACT
SECRETARIAT