Dezvoltare Durabilă în Ingineria de Proces

Dezvoltare Durabilă în Ingineria de Proces

Programul de studii Dezvoltare Durabilă în Ingineria de Proces își propune asigurarea competențelor inginerești de bază privind analiza calitativă a proceselor tehnologice în vederea diminuării impactului asupra mediului și introducerea celor mai bune tehnologii disponibile de diminuare a impactului asupra mediului, dar cu accent pe dezvoltarea curriculară în următoarele direcții: cunoașterea și interpretarea corectă a legislației specifice și a celor mai bune tehnologii existente menite să diminueze impactul asupra mediului, modalități și mecanisme de reducere a poluării, valorificarea sustenabilă a resurselor, precum și design, simulare și proiectare de materiale și produse durabile.

CONTACT
SECRETARIAT