Știința și Ingineria Polimerilor

Știința și Ingineria Polimerilor

Polimerii sunt materiale cu raspandire naturala mare care constitue in lumea de astazi centrul dezvoltarii confortului vietii: pot fi definiti ca baza materiala a lumii naturale si corpului uman. Ca materiale, acestia au devenit, din momentul descoperii lor, indinspensabili unei societati moderne prospere. Pe de alta parte, polimerii constitue clasa materialelor functionale si flexibile, fundament al tuturor industriilor moderne in domeniul chimic, textil, medicina, biologie, farmacologie, electronica, aeronautica si pentru multe alte tehnologii avansate.

Programul de licenta Stiinta si Ingineria Polimerilor ofera educatie tehnica integrata care acopera toate aspectele legate de acest domeniu: sinteza, structura, proprietati fizice, functionalitate. Misiunea fundamentala de predare a profesorilor se bazeaza pe cursuri, activitati experimentale, seminarii si proiecte (incluzand parte de proiectare) ce includ teme caracteristice ingineriei chimice care se imbina armonios cu subiecte specifice domeniului polimerilor cum ar fi sinteza, caracterizarea si prelucrarea polimerilor.

Curiculum-ul, structurat pe discipline fundamentale, de specialitate si complementare insumeaza 3346 de ore de predare pe cei patru ani de licenta din care 3248 de ore sunt dedicate disciplinelor fundamentale si de specialitate. Disciplinele de specialitate ocupa aproximativ 37%, oferind o pregatire temeinica studentilor pentru piata muncii in domeniul obtinerii sau utilizarii materialelor.

Consolidarea si dezvoltarea cunostintelor generale in domeniile fizica, matematica, chimie (anorganica, analitica, organica, chimia silicatilor si electrochimie) sunt completate in a doua parte a programului de licenta cu discipline specifice dupa cum urmeaza:
- Fizica Polimerilor, structurata pe doua semestre este orinetata pe intelegerea particularitatilor sistemelor polimerice la nivelul relatiilor intre tranzitiile starii fizice si structura la nivel molecular impreuna cu mecanismele asociate. Comportamentul polimerilor sub diferite forme este studiat si analizat: solutii, amestecuri, geluri, elastomeri, cristale, cristale lichide etc.
- Chimia Compusilor Macromoleculari: abordeaza la nivel theoretic principiile si fundamentele stiintei polimerilor de la clasificare, sinteza, mecanisme de polimerizare, relatii proprietati-structura. Disciplina este insotita de activitati experimentale complexe care evidentiaza principiile fundamentale de sinteza a polimerilor.
- Tehnologia Sintezei Monomerilor si Polimerilor, Tehnologia Sintezei Materialelor Plastice, Tehnologia Sintezei Elastomerilor, Tehnologia Sintezei Fibrelor sunt discipline de baza care imbina cunostinte ingineresti cu fizica si chimia pentru a da o dimensiune practica/aplicativa acestei specializari: proiectarea si operarea instalatiilor specifice.
- Prelucrarea Polimerilor ofera informatii privind principalele metode de procesare a amestecurilor polimerice in vederea obtinerii produselor finite in functie de aplicatia dorita si necesitatilor beneficiarilor.

Exista si o serie de discipline cu o deschidera larga din punct de vedere aplicativ, intalnite in multe programe de studii la nivel European si nu numai. Ele au un caracter introductiv si ofera informatii de baza pentru aria de aplicatie aferenta: Biopolimeri si Biocompozite, Ambalaje polimerice, Reciclarea Polimerilor, Nanomateriale, Polimeri cu Aplicatii Speciale.

Practica industriala/profesionala reprezinta o parte importanta a programului de pregatire de licenta pentru aceasta specializare orientata spre aplicatie si se desfasoara in organizatii/unitati industrial mari, dar si in intreprinderi mai mici sau institute de cercetare.

Abilități și competențe dobandite
Absolventii specializarii de licenta Stiinta si Ingineria Polimerilor vor avea in momentul absolvirii celor patru ani de facultate un set solid de cunostinte generale si profesionale coroborate cu abilitati de a gandi/imagina, colecta si procesa informatii specifice pentru proiectarea, sinteza si prelucrarea materialelor polimerice. In acelasi timp proaspetii absolventi vor putea folosi metodele de informare si comunicare specifice domeniului polimerilor, vor avea abilitati de comunicare scrisa si orala, inclusiv in limba engleza, se vor putea integra in echipe de lucru si pot ajunge coordonatori de proiecte, isi vor asuma responsabilitati privind planul personal de dezvoltare si vor putea asigura managementul proceselor specifice in domeniul ingineriei chimice cu precadere in stiinta si ingineria polimerilor.
Oportunități de angajare
- industria chimica (inginer chemist, inginer tehnolog, inspector de controlul calitatii)
- industria anvelopelor
- industria firelor si fibrelor
- industria lacurilor, vopselelor si adezivilor
- industria amablajelor si materialelor plastice
- industria petrochimica
- rafinarii
- reciclarea si biodegradarea polimerilor
- micro-electronica
- marketing
- institute de cercetare
- activitati de predare in licee si universitati
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Absolvirea specializarii de licenta Stiinta si Ingineria Polimerilor nu limiteaza dezvoltarea profesionala ulterioara. Absolventii se pot orienta spre orice alta specializare universitara sau pot lucra in domenii variate arondate programului de licenta inginerie chimica.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Resursa umana implicata in derularea acestei specializari cuprinde profesori cu mare experienta in domeniul ingineriei chimice/specializarea Stiinta si Ingineria Polimerilor, dar si cadre didactice tinere in plina afirmare profesionala (sefi de lucrari cu doctorat si asistenti universitari cu statut de doctorand). Corpul profesoral se bazeaza si pe conducatori de doctorat si alti profesori care urmeaza sa isi ia abilitarea de conducere de doctorat. In total sunt 46 de cadre didactice din care 40 au titlul de doctor si isi desfasoara activitatea in 13 departamente ale Universitatii (4 departamente generale).

Suportul logistic dezvoltat prin activitatile de cercetare ale corpului profesoral si postdoctoranzilor ofera studentilor de la aceasta specializare de licenta o sansa buna de a se familiariza cu tehnicile moderne de sinteza si caracterizare a polimerilor si materialelor polimerice. Gupul pentru Materiale Polimerice Avansate activeaza ca o platforma de cercetare in cadrul departamentului si are in structura sa diferite laboratoare de caracterizare si investigare a polimerilor.

Studentii ciclului de licenta desfasoara o activitate sustinuta de cercetare in cadrul proiectelor din departament pe subiecte variate sun supravegherea personalului academic. Rezultatele lor au fost recunoscute intotdeauna la manifestarile stiintifice nationale si internationale de profil.
CONTACT
SECRETARIAT
Prof. dr. ing.

Horia IOVU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 031
PAGINA PERSONALĂ

Anii I și II
Mariana Cristiana TRAIAN
 

Mariana Cristiana TRAIAN

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala secretariat
Anii III și IV
Elena STANCU
 

Elena STANCU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala secretariat