Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie

Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie

Programul de studiu Chimia si Ingineria Substantelor Organice, Petrochimie si Carbochimie are scopul de a asigura o pregatire inginereasca de calitate in domeniul tehnologiei chimice organice, domeniu axat pe de o parte pe dobandirea de resurse prin petrochimie-carbochimie, iar pe de alta parte dedicat sintezei fine de medicamente, pesticide, cosmetice, detergenti, catalizatori, coloranti, lacuri si vopsele. Ingineria aubstantelor organice este dedicata optimizarii parametrilor tehnologici de fabricatie a unor astfel de materiale de mare performanta, dar programul de studiu nu ocoleste nici studiile de structura (folosirea unor tehnici moderne, de mare rezolutie de anliza instrumentala), aspectele de relatii intre structura si proprietati, si in ultima instanta utilizarile compusilor organici. Totodata, prin disciplinele programului de studiu specializarea manifesta o orientare responsabila fata de problemele de poluare si de siguranta mediului inconjurator.

In contextul actual al pregatirii inginerilor chimisti, conform planului de invatamant, prin programul de studiu Chimia si Ingineria Substantelor Organice, Petrochimie si Carbochimie se urmareste atingerea unor obiective educationale cum sunt:
- o instruire de calitate, care sa asigure absolventilor competente ingineresti in realizarea de produse performante si competitive, in conformitate cu cerintele societatii, cu respectarea normelor de protectie a mediului;
- asigurarea capacitatii de intelegere si realizare de corelatii intre parametrii tehnologici de obtinere, caracteristicile compozitional-structurale si proprietatile impuse diferitelor structuri chimice, in raport cu domeniul si cerintele de utilizare;
- asigurarea de competente in proiectarea de tehnologii pentru compusi organici si produse de sinteza fina;
- asigurarea abilitatilor de lucru in echipe multidisciplinare, cu valorificarea optima a cunostintelor, prin stimularea capacitatii de a formula solutii ingineresti, oportune in diferite situatii;
- constientizarea absolventilor cu privire la necesitatea acumularii permanente de cunostinte, de reinnoire si actualizare a acestora, pe parcursul intregii activitati.

Abilități și competențe dobandite
Capacitatea de a identifica si a conduce fluxurile tehnologice din domeniile sintezei produselor chimice organice de mare tonaj, produse de sinteza organica fina (medicamente, pesticide, coloranti, produse cosmetice, etc) produselor petrochimice si carbochimice

Cunoasterea constructiei, functionarii si tendintelor moderne referitoare la principalele utilaje pentru sinteza chimica organica, petrochimie si carbochimie

Capacitatea de a opera cu aparatura de laborator utilizata la caracterizarea structurala fizico-chimica a substantelor organice

Competente specifice in probleme de mediu aferente industriei substantelor organice, petrolului, petrochimiei si carbochimiei

Management si marketing in industria de profil

Conceperea si prezentarea unui proiect in conditii de autonomie , cu asistenta calificata

Capacitatea de organizare si de lucru in cadrul unei echipe

Capacitatea de insusire de noi tehnici si tehnologii; capacitatea de a comunica intr-o limba straina

Asumarea responsabilitatii de a elabora un program personal de autoperfectionare

Oportunități de angajare
Informatiile privind evolutia profesionala a promotiilor anterioare a dovedit faptul ca absolventii unei astfel de specializari se pot incadra intr-o mare varietate de locuri de munca:
- instalatii industriale de sinteza a compusilor organici, din domeniul petrochimiei, carbochimiei;
- in intreprinderile mici si mijlocii cu profil de productie de produse chimice si de uz gospodaresc, sanitar, cosmetic;
- regii autonome si unitati subordonate administratiei locale care furnizeaza utilitati publice, sau care realizeaza proiecte industriale, audit tehnic, strategii de dezvoltare etc.;
- in unitati care participa la managementul calitatii resurselor naturale (aer, apa), gestionat de agentiile nationale si teritoriale de mediu;
- in unitati de controlul calitatii produselor chimice si de uz uman, in laboratoare specializate de analiza si control;
- in compartimente de export-import de produse chimice si petrochimice;
- in domeniul managementului industrial; proiectare tehnologica; managementul proiectelor.
Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară
Absolventilor programului de licenta li se ofera posibilitatea continuarii studiilor printr-o paleta variata de programe de master din cadrul UPB sau al altor unitati de invatamant superior.
Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților
Resursa umana si baza materiala implicata in formarea studentilor este in permanent progres, de la dotarile salilor de curs, seminar (dispunand de o baza materiala la nivelul cerintelor actuale, multe dotate cu tehnica de calcul si aplicatii software moderne), laboratoare - care raspund cerintelor actuale inclusiv la nivel international, fiind realizate prin proiecte si granturi de cercetare nationale - pana la calitatea resursei umane, cadrele didactice fiind titulare, cu o bogata experienta didactica, industriala si de cercetare. Sprijinindu-se pe o structura echilibrata de personal, specializat prin stagii de pregatire in strainatate beneficiind si de aparitii editoriale recente, activitatea departamentelor care gestioneaza acest program de studii acopera directii de cercetare din cele mai diverse. Activitatea de cercetare se face atat de catre personalul didactic si ajutator, cat si prin antrenarea doctoranzilor si a studentilor anilor terminali.
CONTACT
SECRETARIAT
Conf. dr. ing.

Daniela ISTRATI

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp F, sala F014
PAGINA PERSONALĂ

Anii I și II
Mariana Cristiana TRAIAN
 

Mariana Cristiana TRAIAN

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala secretariat
Anii III și IV
Elena STANCU
 

Elena STANCU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp L, sala secretariat