Departamentul de Inginerie Chimică și Biochimică


  • Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica asigura activitati didactice la discipline cu profil de inginerie chimica, inginerie biochimica si biotehnologii, in cadrul unor programe de studii de licenta si masterat din Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, precum si din alte facultati din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.
    Departamentul de Inginerie Chimica si Biochimica coordoneaza programul de studii de licenta ''Ingineria si Informatica Proceselor Chimice si Biochimice'' si programele de studii de masterat ''Ingineria Proceselor Chimice'' si ''Ingineria Proceselor Biochimice si Biotehnologii Sustenabile'', din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.
  • Principalele directii de cercetare ale Departamentului de Inginerie Chimica si Biochimica sunt: modelarea, simularea si optimizarea proceselor chimice si biochimice la nivel de utilaje si instalatii; modelarea proceselor biologice la scara moleculara; cinetica proceselor de transfer si cinetica proceselor chimice eterogene; studii de trecere la scara si dezvoltarea de procese pentru valorificarea produselor naturale.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT