Departamentul de Chimie Analitică și Ingineria Mediului


  • Departamentul de Chimie Analitica si Ingineria Mediului asigura activitati didactice la discipline cu profil de inginerie chimica, ingineria mediului, inginerie biochimica, ingineria produselor alimentare si stiinte ingineresti aplicate, in cadrul unor programe de studii de licenta si masterat din Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, precum si din alte facultati din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.
    Departamentul de Chimie Analitica '' si ''Ingineria Valorificarii Deseurilor'', precum si programele de studii de masterat ''Controlul Analitic al Calitatii Mediului si Tehnici de Depoluare'', ''Protectia Consumatorului. Controlul Calitatii Produselor'' si ''Ingineria Mediului'', din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.
  • Principalele directii de cercetare ale Departamentului de Chimie Analitica si Ingineria Mediului sunt: metodele analitice avansate aplicate in controlul calitatii produselor; chimia supramoleculara, transportul prin membrane si materiale membranare; electrochimia analitica; bioanaliza; evaluarea calitatii mediului si a produselor prin cromatografie ionica; tratarea si epurarea apelor; tratarea si reciclarea deseurilor; remedierea solurilor contaminate, modelarea dinamicii poluantilor in mediu; purificarea gazelor; prepararea catalizatorilor si aplicatiile lor; chimia si biochimia apelor.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT