Departamentul de Bioresurse și Știința Polimerilor


  • Departamentul de Bioresurse şi Ştiinţa Polimerilor (BSP) asigură activităţi didactice la discipline cu profil de inginerie chimică din domeniile ştiinţei polimerilor, biomaterialelor, bioresurselor, biotehnologiilor şi coloranţilor, în cadrul unor programe de studii de licenţa şi masterat din Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii, precum şi din alte facultăţi din Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti.
    Departamentul de Bioresurse şi Ştiinţa Polimerilor coordonează un program de studii de licenţă şi două programe de studii de masterat în cadrul Facultăţii de Inginerie Chimică și Biotehnologii.
  • Principalele direcţii de cercetare ale Departamentului de Bioresurse şi Ştiinţa Polimerilor sunt: sinteza materiale nanohibride, sinteza şi caracterizarea compozitelor biodegradabile, sinteza biomaterialelor pentru aplicaţii biomedicale, membrane polimerice cu permeabilitate controlată, hidrogeluri cu aplicatii speciale, materiale polimerice cu structura controlată, nanocompozite polimerice, sisteme coloidale şi disperse, studiul influenţei microundelor şi a ultrasunetelor în procesele chimice, în procesele enzimatice, extracţii principii active din biomasă, separarea componentelor din biomasă în vederea utilizării în biorafinării, sinteza şi caracterizarea unor coloranţi cu utilizări speciale în fototerapia dinamică, ca senzori, a materialelor magnetice şi materiale cu proprietăţi optice şi electrice.

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Prof. dr. ing.

Cătălin ZAHARIA

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp A, sala 130/131
PAGINA PERSONALĂ