Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces

Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces

DOMENII DE CERCETARE

ACRONIM

CTTIP


CONTACT


DIRECTOR
MEMBRI