AVIZIER

Cazare în camine

Facultatea de Inginerie Chimica si Biotehnologii asigură cazarea studenților, din provincie, in căminele P2 si P9, din Complexul Studențesc Regie, situat în Splaiul Independentei, nr. 290, sector 6, București.

Calendarul cazărilor
- Completarea de către studenți a formularului de înscriere si incarcarea dovezii de plată (sau a scutirii de taxă, conform regulamentului): termen limită 24 septembrie, ora 23.59.
- Repartizarea locurilor in camin doar pentru studentii care au completat cererea si au incarcat dovada de plata sau a scutirii de taxa: 25 septembrie.
- Cazarea studenților care au fost cazați pe timpul verii în căminele UPB: 26 - 27 septembrie.
- Finalizarea repartizarii locurilor in camin doar pentru studenții care au încărcat dovada de plată: termen limită 29 septembrie.
- Cazarea studenților veniți din provincie: 30 septembrie conform programului din anunt.

Cazarea studenților în căminele facultății se efectuează în conformitate cu "REGULAMENTUL privind organizarea și funcționarea căminelor și cantinelor care aparțin Universității POLITEHNICA din București".

Mai multe detalii sunt disponibile aici.