CONDUCEREA FACULTĂȚII

DECAN

PRODECANI

PRODECAN RESPONSABIL CU procesul de învățământ, asigurarea calității şi resurse umane

PRODECAN RESPONSABIL CU activitatea de cercetare ştiințifică şi relația cu studenții

Prof. dr. ing.

Cristian PÎRVU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp R, sala 024
PAGINA PERSONALĂ

PRODECAN RESPONSABIL CU informatizarea şi probleme specifice (substanțe, precursori, ISU, SSM)

PRODECAN RESPONSABIL CU internaționalizarea, dezvoltarea academică şi relația cu mediul socio-economic

DIRECTORUL ȘCOLII DOCTORALE

Prof. dr. ing.

Ileana RĂU

Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, București, corp E, sala 207
PAGINA PERSONALĂ