+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Chiar dacă Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor s-a înfiinţat în anul 2012, Facultatea are o bogată şi îndelungată tradiţie în cercetare şi în pregătirea doctorală, bucurându-se de-a lungul timpului atât conducători de doctorat de o deosebită valoare ştiinţifică cât şi de teze/doctoranzi valoroase/valoroşi.

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor prin planul strategic de dezvoltare pe de o parte urmăreşte recunoaşterea şi valorificarea şcolii de chimie, inginerie chimică şi ingineria mediului iar pe de altă parte este mereu deschisă la a răspunde provocărilor societăţii. Prin excelenţă studiile doctorale reprezintă îmbinarea eficientă dintre latura didactică şi cea ştiinţifică iar conducătorii de doctorat din Şcoala Doctorală din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa reprezintă motorul reuşitei activităţii de îndrumare.

Orientarea Şcolii Doctorale din Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor spre excelenţă în cercetare este în acord cu strategia Universităţii POLITEHNICA Bucureşti. Astfel studiile doctorale se fundamentează pe următoarele idei majore: cercetare interdisciplinară; educaţie corelată cu nevoile mediului socio-economic; internaţionalizare şi dezvoltare instituţională, așa cum sunt ele prezentate in documentul "Misiune, Strategii, Obiective".

Studiile doctorale vizează sporirea calităţii pregătirii universitare prin coroborarea cu misiunea instituțională specificată în Carta UPB, dar și crearea unui cadru academic propice în care conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi promovează doctoratul ca forma instituţională supremă de consacrare profesională, iar singurele criterii de evaluare sunt valoarea ştiinţifică a cercetării efectuate pe durata studiilor, originalitatea tezei de doctorat elaborate, precum şi probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.

Avizier

09
10/2021

Atribuirea burselor de studii pentru doctoranzii admisi la studii universitare de doctorat s-a efectuat in conformitate cu hotararile CSUD. Astfel criteriile de selectie au fost in ordine: media de admitere, media anilor de studii, media anilor de licenta.

16
09/2021

Rezultatele concursului de admitere la studiile postodctorale de cercetare avansata se gasesc aici.

14
09/2021

Sustinerea proiectelor de cercetare de catre candidatii inscrisi la concurs pentru programul de studii postdoctorale va avea loc miercuri, 15.09.2021, incepand cu ora 10.00. Sustinerea se va desfasura on-line, pe platforma MS TEAMS.

14
09/2021

In urma verificarii dosarelor depuse pentru concursul de admitere la programul de studii postdoctorale toti candidati sunt declarati eligibili. Lista candidatilor se gaseste la avizierul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor.

08
09/2021

Depunerea dosarelor de concurs pentru inscrierea la doctorat in sesiunea Septembrie 2021 se face prin platforma admitere.pub.ro (butonul Admitere Doctorat 2021 I+II) iar pentru inscrierea la postdoctorat prin accesarea butonului Admitere Postdoctorat 2021 din aceeasi platforma.

28
08/2021

Scoala Doctorala Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor din Universitatea Politehnica din București (SD - CASM) organizează concurs de admitere pentru programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniile de doctorat organizate în cadrul școlilor doctorale din componența IOSUD, precum și cu caracter interdisciplinar. Detalii referitoare la numarul de locuri, calendar, dosar de inscriere si admitere se gasesc in metodologia referitoare la organizarea si desfasurarea admiterii la programele de studii postdoctorale. Dosarele se vor depune la secretariatul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, la Dna Secretar Sef Carmen Stancescu.

12
07/2021

Rezultatele sesiunii de admitere iulie 2021 sunt disponibile aici.

27
04/2021

In anul 2021, admiterea în ciclul III, doctorat la Scoala Doctorală "Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor" din IOSUD UPB se face prin susţinerea unei probe de concurs. Admiterea se va desfăşura în două sesiuni: SESIUNEA I – luna iulie şi SESIUNEA II – luna septembrie. Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze: FAZA I – Înscriere la SESIUNEA curentă, FAZA II – Concurs (on-line), FAZA III – Admitere şi înmatriculare.

Numărul de locuri disponibile la Scoala Doctorală Chimie Aplicată și Știința Materialelor, va fi comunicat in secțiunea "Admitere doctorat - Locuri disponibile".

Calendarul activităților pentru SESIUNEA I şi II este prezentat in secțiunea "Admitere doctorat - Calendar".

Metodologia de admitere valabilă pentru SESIUNEA 2021 este disponibilă aici.

Pentru informații suplimentare se pot adresa întrebari la adresa de e-mail dedicată: admitere[at]chimie.upb.ro.

07
10/2020

Decizia Consiliul Școlii Doctorale „Chimie Aplicată și Știința Materialelor” privind acordarea burselor studenților doctoranzi admiși în această Școală Doctorală poate fi găsită aici.

06
10/2020

In urma examenelor desfășurate in lunile iulie si septembrie, 2020, au fost admiși in Scoala Doctorala "Chimie Aplicata si Știința Materialelor" 76 de studenți doctoranzi fără taxa si 2 studenți doctoranzi cu taxa. Lista acestora, împreuna cu îndrumătorii lor, poate fi consultata aici. Dintre studenții fără taxă, primii 36 sunt cu bursa.

05
10/2020

HOTĂRÂREA Senatului UPB privind aprobarea Regulamentului de organizare a alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale in Universitatea POLITEHNICA din București poate fi consultata aici. Hotărârea conține si Regulamentul de organizare a alegerilor conducerilor Şcolilor doctorale in Universitatea POLITEHNICA din București.

03
10/2020

In atenția studenților doctoranzi admiși in sesiunile iulie-septembrie, 2020!

Programarea intervalelor orare pentru accesul in Localul Polizu, secretariatul SD CASM, pentru fiecare dintre dvs, in vederea semnării contractul de studii doctorale este accesibila aici.

24
09/2020

În urma desfășurării colocviilor de admitere ca doctoranzi în SD CASM, în sesiunile iulie si septembrie 2020, au fost declarați admiși 77 de candidați pe locuri fără taxă, si doi candidați pe locuri cu taxă. Lista noilor doctoranzi admiși în SD CASM poate fi consultată aici.

10
09/2020

Stimați candidați care participati la admiterea ca studenți ai Școlii Doctorale "Chimie Aplicată si Știința Materialelor", sesiunea septembrie 2020, va informam ca lista comisiilor de examinare, componenta acestora, data si ora la care au loc colocviile de admitere la doctorat, precum si adresele claselor MS Teams în care va avea loc examenul online poate fi găsită aici.

14
07/2020

Candidatii declarati admisi in urma examenului de admitere la doctorat sesiunea iunie-iulie 2020 vor trebui sa incarce dovada platii taxei de inmatriculare si pe website-ul de admitere UPB, acolo unde au facut si inscrierea.

09
07/2020

În urma examenelor de admitere, desfășurate în SD CASM în zilele de 7 si 8 iulie, în conformitate cu programarea pe comisii, au fost declarați admiși candidații din această listă.

Pentru candidații admiși, "METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021" prevede următoarele:
1) toți candidații declarați admiși vor achita taxa de înmatriculare online si vor trimite dovada atașată într-un mesaj trimis pe email-ul școlii doctorale. Doamna secretară a SD CASM le va printa si le va atașa dosarelor lor personale. Candidatii admisi, care au terminat un master anul acesta în UPB, vor aduce restul documentelor, în original, în septembrie;
2) candidații care sunt absolvenții unor mastere din afara UPB trebuie sa aduca actele de studii din dosarul personal în original în perioada imediat următoare publicării listei pe site-ul SD CASM. Pentru a li se garanta accesul în localul Polizu, aceștia trebuie sa sune înainte la secretariat pentru a fi programați, lista cu cei care intra, inclusiv intervalul de timp, fiind data la portile pietonala si auto zilnic.

Va adresez, tuturor celor declarați admiși, felicitari si urarea de a termina un doctorat foarte bun.

30
06/2020

Stimați candidați care participati la admiterea ca studenți ai Școlii Doctorale "Chimie Aplicată si Știința Materialelor", va informam ca lista comisiilor de examinare, componenta acestora, data si ora la care au loc colocviile de admitere la doctorat, precum si adresele claselor MS Teams in care va avea loc examenul online poate fi găsită aici.

29
06/2020

Stimate candidate/Stimati candidati la admiterea la doctorat in SD CASM, sesiunea iunie-iulie, gasiti conturile IBAN pentru plata taxei de inscriere la concursul de admitere, respectiv, plata taxei de inmatriculare la doctorat aici.

Va dorim succes!

24
06/2020

Informațiile cu privire la admiterea la doctorat, pentru anul universitar 2020-2021, se găsesc aici.

Lista comisiilor pentru examenul de admitere la doctorat, sesiunea iunie-iulie, poate fi consultată aici.

21
05/2020

Începând cu data de 21 mai 2020, corespondenta cu secretariatul SD CASM se face utilizând urmatoarea adresa de e-mail: secretariat.sdcasm[at]upb.ro.

Aceasta corespondenta include, printre altele, documentele necesare demarării procesului de susținere publica a tezelor de doctorat, schimbarea membrilor comisiei de îndrumare, prelungirea/întreruperea studiilor doctorale etc.

20
05/2020

In urma votului on-line, Senatul UPB a aprobat următoarele documente, care se constituie in cadrul legal de funcționare on-line a activităților din SD CASM:
1) METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE ANUL UNIVERSITAR 2020 - 2021
2) PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SUSȚINERII TEZEI DE ABILITARE IN SISTEM ONLINE
3) PROCEDURA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SUSȚINERII TEZELOR DE DOCTORAT ÎN SISTEM ONLINE.

SD CASM își va desfășura activitatea in conformitate cu prevederile din aceste documente.

26
09/2019

In urma examenelor desfasurate in lunile iulie si septembrie, au fost admisi in Scoala Doctorala "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor" 71 de studenti doctoranzi fara taxa si 3 studenti doctoranzi cu taxa. Lista acestora, impreuna cu indrumatorii lor, poate fi consultata aici.

17
09/2019

In atentia tutror celor inscrisi la sesiunea de admitere la studiile universitare de doctorat, sesiunea august-septembrie, 2019: datele de examen sunt 19 si 20 septembrie, iar lista comisiilor si programarea pe ore si sali sunt disponibile aici.

20
07/2019

Prima etapa prevazuta in "METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI", s-a incheiat pe 19 iulie, 2019, ora 16. Au fost inscrisi, pentru colocviul de admitere la programul postdoctoral de cercetare avansata care se va desfasura in SD CASM, 27 de doctori ingineri/doctori chimisti. Lista celor inscrisi, care include si programarea acestora pentru sustinerea in fata comisiei de evaluare a programului de studii postdoctorale, poate fi accesata aici. Comisia de evaluare este formata din prof. dr. ing. Lavric Vasile (presedinte), prof. dr. ing. Ianculescu Adina (membru) si prof. dr. ing. Teodorescu Mircea (membru). Comisia de solutionare a contestatiilor este formata din prof. dr. ing. Ion Alina Catrinel (presedinte), prof. dr. ing. Badanoiu Alina (membru) si prof. dr. ing. Stan Raluca (membru).

13
06/2019

Toate informatiile necesare pentru participarea la concursul de admitere la doctorat in anul universitar 2019-2020 se afla pe site-ul UPB. Informatiile privind numarul de comisii de examinare pentru admiterea la studiile doctorale in cadrul Scolii Doctorale "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor", precum si componenta acestora, sunt disponibile aici.

19
02/2019

Pe data de 15 februarie 2019, dosarul de autoevaluare IOSUD-UPB a ajuns la ARACIS, in conformitate cu angajamentul conducerii UPB, asumat de CSUD. Consiliul SD multumeste tuturor conducatorilor de doctorat care au raspuns cererilor formulate de consiliu in perioada de redactare a rapoartelor SD CASM (responsabil V. Lavric), respectiv domeniilor Chimie (responsabil A. C. Ion) si Inginerie Chimica (responsabil M. Teodorescu). In mod special, Consiliul SD le multumeste colegelor Raluca Stan si Oana Parvulescu pentru efortul absolut remarcabil pe care l-au depus in alcatuirea bazei de date cuprinzand activitatea fiecarui conducator de doctorat in ultimii cinci ani, fara de care redactarea rapoartelor ar fi fost imposibila.

07
02/2019

In data de 06 februarie 2019 a avut loc sedinta CSUD, in care a fost validat Regulamentul Scolii Doctorale “Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor” din IOSUD-UPB, care poate fi consultat in sectiunea Documente utile, unde mai poate fi gasit si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de Doctorat in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

07
02/2019

In data de 22 ianuarie, 2019, de la ora 16, a avut loc Adunarea Generala a conducatorilor de doctorat afiliati SD CASM, in sala D018, avand ca unic punct pe ordinea de zi discutarea si aprobarea prin vot a Regulamentului Scolii Doctorale “Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor” din IOSUD-UPB. Dupa dezbateri care au durat mai bine de doua ore, Adunarea Generala a conducatorilor de doctorat a aprobat, cu o singura abtinere, forma finala a Regulamentului Scolii Doctorale “Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor” din IOSUD-UPB, cu amendamentele propuse in urma dezbaterilor. Regulamentul Scolii Doctorale “Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor” din IOSUD-UPB va fi prezentat, pentru aprobare, Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din IOSUD-UPB.

07
02/2019

In data de 16 ianuarie, 2019, a avut loc, de la ora 12, Adunarea Extraordinara a Consiliului Scolii Doctorale CASM, dedicata organizarii, la nivelul CSD, a pregatirii documentatiei si intocmirii rapoartelor de autoevaluare, urmare a declansarii procedurii de evaluare/reacreditare a IOSUD-UPB, a scolilor doctorale componente, respectiv, a domeniilor de studii doctorale aferente. La adunare au participat, in calitate de invitate fara drept de vot, d-na prof. dr. ing. Raluca Stan si d-na conf. dr. ing. Oana Parvulescu. In urma discutiilor colegiale s-a decis ca Raportul de autoevaluare pe domeniul Chimie sa fie intocmit de d-nele prof. dr. ing. Alina Catrinel Ion si prof. dr. ing. Adelina Ianculescu, Raportul de autoevaluare pe domeniul Inginerie Chimica sa fie intocmit de d-nul prof. dr. ing. Mircea Teodorescu si d-na prof. dr. ing. Daniela Berger, iar Raportul de autoevaluare pentru Scoala Doctorala CASM sa fie intocmit de d-nul prof. dr. ing. Vasile Lavric. D-nele prof. dr. ing. Raluca Stan si conf. dr. ing. Oana Parvulescu s-au oferit sa ajute CSD prin centralizarea si structurarea informatiilor necesare legate de activitatile conducatorilor de doctorat, respectiv, doctoranzilor din SD CASM pe perioada 2014-2018. De asemenea, s-a decis ca d-l prof. dr. ing. Vasile Lavric sa refaca Regulamentul de functionare a SD CASM, in acord cu Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de Doctorat in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, adoptat de Senatul UPB in data de 13 decembrie 2018, si sa-l trimita spre consultare colegilor din CSD pana la Adunarea Generala a conducatorilor de doctorat.

13
01/2019

In sedinta Senatului Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti din data de 13 decembrie 2018 a fost aprobat, prin vot, "Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Studiilor Universitare de Doctorat in Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti".

30
11/2018

In urma modificarilor aduse programului de studii universitare de doctorat, documentele "SD-B - Program de pregatire bazat pe studii universitare avansate", respectiv "SD-D - Evaluare a programului de studii universitare avansate", sunt inlocuite cu "Model 2018-2019 plan de invatamant pentru program de studii universitare avansate", respectiv "Model 2018-2019 de evaluare a programului de studii universitare avansate".

02
10/2018

In sesiunile 2-4 iulie, respectiv, 17-18 septembrie, au avut loc concursurile de admitere la doctorat, organizate de Scoala Doctorala "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor", in sase comisii. Au fost admisi 71 de studenti doctoranzi in ciclul III de studii fara taxa, si un student doctorand cu taxa. Lista doctoranzilor admisi poate fi consultata aici.

In conformitate cu Decizia 192 din 27/09/2017 privind criteriile de acordare a burselor doctorale, a fost stabilita lista cu studentii doctoranzi care vor primi burse, prin consultarea conducatorilor de doctorat din cele sase comisii.

Le dorim succes noilor membri ai Scolii Doctorale "Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor".


Arhiva Avizier