Chiar dacă Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Inginerie Chimică și Biotehnologii s-a înfiinţat în anul 2012, Facultatea are o bogată şi îndelungată tradiţie în cercetare şi în pregătirea doctorală, bucurându-se de-a lungul timpului atât de conducători de doctorat de o deosebită valoare ştiinţifică cât şi de teze/doctoranzi valoroase/valoroşi.

Facultatea de Inginerie Chimică si Biotehnologii prin planul strategic de dezvoltare pe de o parte urmăreşte recunoaşterea şi valorificarea şcolii de chimie, inginerie chimică şi ingineria mediului iar pe de altă parte este mereu deschisă la a răspunde provocărilor societăţii. Prin excelenţă studiile doctorale reprezintă îmbinarea eficientă dintre latura didactică şi cea ştiinţifică iar conducătorii de doctorat din Şcoala Doctorală din Facultatea de Inginerie Chimică si Biotehnologii reprezintă motorul reuşitei activităţii de îndrumare.

Orientarea Şcolii Doctorale din Facultatea de Inginerie Chimică si Biotehnologii spre excelenţă în cercetare este în acord cu strategia Universităţii POLITEHNICA Bucureşti. Astfel studiile doctorale se fundamentează pe următoarele idei majore: cercetare interdisciplinară; educaţie corelată cu nevoile mediului socio-economic; internaţionalizare şi dezvoltare instituţională, așa cum sunt ele prezentate in documentul "Misiune, Strategii, Obiective".

Studiile doctorale vizează sporirea calităţii pregătirii universitare prin coroborarea cu misiunea instituțională specificată în Carta UPB, dar și crearea unui cadru academic propice în care conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi promovează doctoratul ca forma instituţională supremă de consacrare profesională, iar singurele criterii de evaluare sunt valoarea ştiinţifică a cercetării efectuate pe durata studiilor, originalitatea tezei de doctorat elaborate, precum şi probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.

AVIZIER

01/11/2022
Rezultate admitere octombrie
Rezultatele concursului de admitere la studiile doctorale sunt disponibile aici.

09/10/2022

Rezultatele concursului de admitere la studiile doctorale sunt disponibile aici.

30/09/2022
Note admitere doctorat
Notele obținute de către candidații la studiile doctorale în urma concursului de admitere sunt disponibile aici.

30/09/2022
Admitere Septembrie 2022
Rezultatele concursului de admitere la Studiile de Doctorat, sesiunea septembrie 2022 sunt disponibile aici.

01/09/2022
Admitere Iulie si August 2022
Rezultatele concursului de admitere la Studiile de Doctorat, sesiunile iulie si august 2022, sunt disponibile aici.

01/07/2022
Admitere Iunie 2022
Rezultatele concursului de admitere la Studiile de Doctorat, sesiunea iunie 2022 sunt disponibile aici.

10/06/2022
Restanta disciplina Managementul Proiectelor
Restanta la disciplina ''Managementul Proiectelor'', limba engleza, se va desfășura, miercuri 15 iunie 2022, interval orar 18.00-19.00, pag web Moodle corespunzatoare.
Evaluarea se face pe platforma Moodle la sectiunea Assignment / Lucrare– Managementul Proiectelor prin depunerea testului rezolvat.
DOCUMENTUL DE EXAMEN – FISIER – LUCRARE CU SUBIECTE EXAMEN VA FI SCRIS DE MINA / CALCULATOR – SEMNATA FIECARE PAGINA, NUMEROTARE, NUME – PRENUME, SCOALA DOCTORALA, DATA, EVENTUAL FOTOCOPIAT SI DEPUS CA FISIER PDF PE PLATFORMA DOAR IN INTERVALUL ORAR SPECIFIC miercuri 15 iunie 2022, interval orar 18.00-19.00.
Rezultatul final „ADMIS” sau „RESPINS” va fi publicat pe pag web Moodle si trimis la Scolile Doctorale.
Rezultatul intermediar „RESPINS” va fi publicat pe pag web Moodle, daca este cazul, in ziua urmatoare,dimineata, dupa Restanta.

01/06/2022
Admitere - sesiunea mai 2022
Rezultatele concursului de admitere la Studiile de Doctorat, sesiunea mai 2022 sunt disponibile aici.

19/04/2022
Admitere PostDoc - sesiune extraordinara
Scoala Doctorala Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor din Universitatea Politehnica din București (SD - CASM) organizează concurs de admitere pentru programele postdoctorale de cercetare avansată în domeniile de doctorat organizate în cadrul școlilor doctorale din componența IOSUD, precum și cu caracter interdisciplinar. Detalii referitoare la calendar, dosar de inscriere si admitere se gasesc în metodologia referitoare la organizarea si desfasurarea admiterii la programele de studii postdoctorale. Dosarele se vor depune la secretariatul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii (fosta Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor), la Dna Secretar Sef Carmen Stancescu.

29/03/2022
Admitere Doctorat - 2022
Școala Doctorală Chimie Aplicată și Știința Materialelor organizează in perioada 04.04.2022 – 22.09.2022 admiterea la studiile universitare de doctorat in domeniile Chimie și Inginerie Chimică. Informații suplimentare se găsesc în Metodologia de admitere iar lista conducătorilor de doctorat poate fi consultată aici. Printre documentele dosarului de înscriere sunt: cererea deînscriere, declarația pe propria răspundere și propunerea de tematică pentru studiile doctorale.