Chiar dacă Şcoala Doctorală din cadrul Facultăţii de Inginerie Chimică și Biotehnologii s-a înfiinţat în anul 2012, Facultatea are o bogată şi îndelungată tradiţie în cercetare şi în pregătirea doctorală, bucurându-se de-a lungul timpului atât de conducători de doctorat de o deosebită valoare ştiinţifică cât şi de teze/doctoranzi valoroase/valoroşi.

Facultatea de Inginerie Chimică si Biotehnologii prin planul strategic de dezvoltare pe de o parte urmăreşte recunoaşterea şi valorificarea şcolii de chimie, inginerie chimică şi ingineria mediului iar pe de altă parte este mereu deschisă la a răspunde provocărilor societăţii. Prin excelenţă studiile doctorale reprezintă îmbinarea eficientă dintre latura didactică şi cea ştiinţifică iar conducătorii de doctorat din Şcoala Doctorală din Facultatea de Inginerie Chimică si Biotehnologii reprezintă motorul reuşitei activităţii de îndrumare.

Orientarea Şcolii Doctorale din Facultatea de Inginerie Chimică si Biotehnologii spre excelenţă în cercetare este în acord cu strategia Universităţii POLITEHNICA Bucureşti. Astfel studiile doctorale se fundamentează pe următoarele idei majore: cercetare interdisciplinară; educaţie corelată cu nevoile mediului socio-economic; internaţionalizare şi dezvoltare instituţională, așa cum sunt ele prezentate in documentul "Misiune, Strategii, Obiective".

Studiile doctorale vizează sporirea calităţii pregătirii universitare prin coroborarea cu misiunea instituțională specificată în Carta UPB, dar și crearea unui cadru academic propice în care conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi promovează doctoratul ca forma instituţională supremă de consacrare profesională, iar singurele criterii de evaluare sunt valoarea ştiinţifică a cercetării efectuate pe durata studiilor, originalitatea tezei de doctorat elaborate, precum şi probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.

AVIZIER

04/10/2023
Admitere 2023
Rezultatele concursului de admitere la doctorat sesiunea 2023 sunt disponibile aici.