NOTICE BOARD

ERASMUS+

ERASMUS+
Concursul de selecţie al studenţilor Erasmus+
Interviul de selecție se desfășoară în data de 28/10/2022, ora 12:00, la decanatul facultății.Inscrierea studentilor pentru "Concursul de selecţie al studenţilor Erasmus+" se organizează pe baza prevederilor Regulamentului privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din UPB.

Dosarele de candidatura se depun la secretariatul facultatii in perioada 17-26 octombrie 2022, zilnic in intervalul 12-14. Pentru cei care au sustinut evaluarea lingvistica in UPB, se va introduce la Decanat atestatul lingvistic in dosar.

Informatii suplimentare privind tipurile de mobilitati, universitatile partenere si procesul de selectie sunt disponibile la ERASMUS+ - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.
TESTAREA LINGVISTICĂUrmează să participi la o mobilitate de studiu sau într-un stagiu de practică pe durata studenției? Sau nu ți-ai propus să participi la o mobilitate? Ajută-ne să înțelegem impactul mobilităților internaționale asupra dezvoltării personale a studenților!
Completează chestionarul și participă la studiul Campus International 2022.
Mai multe detalii sunt disponibile aici si aici.