NOTICE BOARD

ERASMUS+

ERASMUS+
Concursul de selecţie al studenţilor Erasmus+
Interviul de selecție se desfășoară în data de 24/03/2023, ora 12:00, la Decanatul facultății.Inscrierea studentilor pentru "Concursul de selecţie al studenţilor Erasmus+" se organizează pe baza prevederilor Regulamentului privind mobilitatea Erasmus+ a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor din UPB.

Dosarele de candidatura se depun la secretariatul facultatii in perioada 1-21 martie 2023, zilnic in intervalul 12-14. Studentii care nu au un atestat lingvistic de limba straina, pot sustine evaluarea lingvistica in UPB dupa programul disponibil mai jos. Atestatele se transmit catre prodecanul responsabil ERASMUS din facultate si sunt adaugate in dosarele depuse de candidati.

Informatii suplimentare privind tipurile de mobilitati, universitatile partenere si procesul de selectie sunt disponibile la ERASMUS+ - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.
TESTAREA LINGVISTICĂ