ADMITERE

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 2024
În anul 2024, admiterea la Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii se face printr-un concurs de dosare bazat pe 3 probe (P1, P2 și P3) și desfășurat în trei sesiuni: Sesiunea I – Admitere anticipată, Sesiunea II – Admitere și, dacă este cazul, Sesiunea III – Admitere-completare. Fiecare dintre sesiunile de admitere are trei faze: Faza I – Înscriere la sesiunea curentă, Faza II – Admitere preliminară (Etapa I), Faza III – Admitere – Etapa II – Validare, confirmare loc, participare la glisare (opțional), înscriere în anul I și înmatriculare.

Regulamentul valabil pentru sesiunea 2024 este disponibil aici.

SESIUNEA I. ADMITERE ANTICIPATĂ LA STUDII DE LICENŢĂ

In această etapă, facultatea scoate la concurs următorul număr de locuri:

• Faza I – Înscriere (pe platforma on-line https://admitere.pub.ro)
Perioada: 25 martie – 22 iunie, 2024
Dosarul on-line va conține documente solicitate și enumerate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență anul universitar 2024-2025.


• Faza II – Admitere preliminară (etapa I)
2 - 4 iulie, 2024
Are loc evaluarea dosarelor de concurs și ordonării candidaților în funcție de media generală de concurs. Candidații vor putea vizualiza rezultatul obținut în contul lor din platforma https://admitere.pub.ro.


• Faza III – Admitere – etapa a II-a – Validare, confirmare, participare la glisare, înscriere în anul I și înmatriculare
Perioada: 15 – 17 iulie 2024
Validarea și înmatricularea implică, pentru fiecare candidat, completarea dosarului de concurs cu documentele originale solicitate și depunerea acestora la secretariatul facultății.


Pentru detalii consultați regulamentul de admitere al Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și Broșura de Admitere a Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii.

Pentru neclarități ne puteți contacta, pe e-mail, la: admitere[at]chimie.upb.ro Detaliile referitoare la concursul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta 2024 vor fi anuntate ulterior.