+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Program de studii de masterat - Protectia Consumatorului. Controlul Calitatii Produselor

Domeniu

Inginerie Chimica


Tip

Complementar


Prezentare


Programul de master Protectia Consumatorului.Controlul Calitatii Produselor se adreseaza: absolventilor ciclului I Bologna (de 3 si 4 ani) cu licenta in domeniile: chimiei, biochimiei, biotehnologiei, ingineriei, farmaciei.

Specializarea ofera masteranzilor posibilitatea de a deveni specialisti in domeniul protectiei consumatorilor si de combatere si prevenire a contrafacerii de bunuri si produse de natura chimica. Participantii la aceste cursuri pot dobandi abilitatile necesare pentru a putea proiecta strategii si tehnici de control al calitatii si de a elabora modele si sisteme tehnice de asigurarea calitatii.

Principalele discipline pe care masteranzii le studiaza in cadrul acestui program de studii masterale sunt: Principiile masurarii parametrilor fizicochimici, Analiza compozitie-structura-proprietati, Chimia verde-durabila, Metode si tehnici avansate de control, Controlul calitatii produselor organice polimerice, Statistica si probabilitatea in controlul calitatii, Controlul calitatii produselor oxidice, Controlul calitatii produselor anorganice, Controlul calitatii produselor alimentare-organice, Tehnici si sisteme de evaluare a calitatii produselor, Acreditarea laboratoarelor si metrologie, Toxicologie si reactivitate chimica, Produse si procese naturale.


Abilitati si competente dobandite

Principalele competente generale pe care absolventii acestui program de studii masterale le dobandesc sunt:
• aplicarea creativa a metodelor si tehnicilor moderne
• capacitatea de a comunica rezultatele activitatii in mod demonstrativ
• fundamentarea de sisteme de controlul si asigurarea calitatii functie de carateristicile produsului
• capacitatea de a solutiona in mod creativ probleme specifice ale consumatorului
• capacitatea de a elabora studii si rapoarte aplicabile in domeniu

Competente specifice:
• abilitati practice in domeniul analizelor moderne de control ale calitatii in toate ramurile economice, in vederea asigurarii calitatii produselor si a vietii
• capacitatea de a implementa sisteme de calitate conform standardelor nationale si europene (GLP, GMP, ISO, HACCP)
• capacitatea de a dezvolta metode moderne de modelare si simulare a proceselor tehnologice din industrie (biotehnologie, ind. chimica, ind. alimentara, protectia 5.
• capacitatea de a concepe si a conduce procesele si sisteme tehnologice din industria producatoare de bunuri
• abilitatea de a colabora cu specialisti din alte domenii de competenta
• preocuparea pentru realizarea calitatii produselor conforme
• alte competente specifice se regasesc in fise disciplinelor


Oportunitati de angajare

Absolventii acestei specializari vor putea lucra in:
- unitati specifice: Autoritate Nationala pentru Protectia Consumatorilor - Oficiile pentru protectia consumatorilor, Agentia Nationala de Protectia Mediului, Autoritati judetene de Sanatate publica-Directii, Garda financiara, Inspectorate de Sanatate Publica
- Asociatiile judetene si Consilii locale pentru protectia consumatorilor, Corpul de control al primariilor
- laboratoare de control sau analize medicale private
- organizatii neguvernamentale abilitate sa lucreze in acest domeniu


Posibilitati de dezvoltare profesionala ulterioara

Programul de studii universitare de master Protectia Consumatorului.Controlul Calitatii Produselor se aliniaza continuu la ritmul dezvoltarii cunoasterii si tehnologiei din domeniu fata de cerintele pietei muncii si ale calificarilor. Programul asigura cursantilor dobandirea de cunostinte avansate si dezvoltarea unor abilitati de cercetare aplicativa care sa le permita accesul ca specialisti in domeniul stiintelor ingineresti de varf, pe baza de egalitate cu tinerii din Europa, in mediul concurential actual. El contribuie la stimularea capacitatii de adaptare a tinerilor la exigentele si evolutia pietei fortei de munca in Uniunea Europeana.


Resursele umane si baza materiala implicate in formarea studentilor

Programul este coordonat de Departamentul de Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

Personalul didactic care isi desfasoara activitatea in cadrul programului de masterat Protectia consumatorului. Controlul calitatii produselor este titularizat in Universitatea Politehnica din Bucuresti unde are functia de baza fiind reprezentat de: 26 de cadre didactice (din care 18 cu titlul de profesor si conferentiar) de la toate cele 5 departamente ale facultatii.

Departamentul Chimie Analitica si Ingineria Mediului si celelalte 4 departamente implicate in activitatile programului de masterat dispune de spatii adecvate pentru desfasurarea acestuia. Laboratoarele in care se desfasoara activitatea didactica sunt dotate corespunzator aplicatiilor la disciplinele din Planul de invatamant si dispun de spatiu si dotare corespunzatoare procesului de invatamant.

Echipamentele din dotarea laboratoarelor didactice sunt achizitionate din fonduri de la bugetul ministerului si partial din fondurile de cercetare, iar echipamentele din dotarea laboratoarelor de cercetare sunt achizitionate din proiectele si granturile de cercetare nationale si internationale conduse de membrii departamentelor implicate.


Plan de invatamant

Planul de invatamant pentru acest program de studii de masterat este disponibil aici.


Contact
Secretariat