+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Program de studii de licenta - Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice si Nanomateriale

Domeniu

Inginerie Chimica


Prezentare


Scopul activității de instruire a studenților în cadrul programului de studiu Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale (SIMONa) este de a le asigura o pregătire inginereasca de calitate, în domeniile materialelor ceramice, sticlei, lianților, materialelor compozite, nanomateriale și nanobiomateriale, atât sub aspectul optimizării parametrilor tehnologici de fabricație a unor astfel de materiale de mare performanță, cât și sub aspectul caracterizării complexe a lor, cu folosirea unor tehnici moderne, de înaltă rezoluție.


Abilitati și competențe dobândite

Programul de studiu urmărește atingerea unor obiective educaționale cum sunt:
- o instruire de calitate, care să asigure absolvenților competențele inginerești în realizarea de materiale de mare utilitate sau de mare performanță, în conformitate cu cerințele societății, considerând inclusiv implicațiile de mediu;
- asigurarea capacității de înțelegere și realizare de corelații între parametrii tehnologici de obținere și procesare, caracteristicile compozițional-structurale si proprietățile impuse diferitelor materiale, de funcțiile de utilizare cărora trebuie să le corespundă;
- asigurarea de competențe în proiectarea și procesarea de materiale oxidice și derivate: ceramică, sticlă, lianți, materiale compozite etc.;
- asigurarea capacității de realizare a calculelor inginerești complexe aferente domeniului științei materialelor cu ajutorul unor software-uri specializate;
- asigurarea competențelor cu privire la prelucrarea și interpretarea datelor din domeniu cu ajutorul unor pachete de programe specifice;
- asigurarea abilităților de lucru în echipe multidisciplinare, cu valorificarea optimă a cunoștințelor, privind realizarea și caracterizarea materialelor, prin utilizarea unor tehnici moderne, performante;
- asigurarea capacității de a formula soluții inginerești, oportune în diferite situații, de asumare a responsabilității profesionale pentru impactul acestora în anumite domenii ale activității;
- conștientizarea absolvenților cu privire la necesitatea acumulării permanente de cunoștințe, de reînnoire și actualizare a acestora, pe parcursul întregii activități.


Oportunități de angajare

Absolvenții noștri se pot angaja în:
- companii din industria cimentului, varului, ceramicii, sticlei, medicală și a medicamentelor, laboratoare de încercare, laboratoare de fabrică, stații de betoane, agregate etc. Industriile aferente sunt toate în proprietate privată, multe dintre acestea aparținând unor companii multinaționale care oferă posibilități atractive de angajare și dezvoltare profesională;
- institute de cercetare ce își desfășoară activitatea în direcții ce includ chimie, fizică, știința materialelor, microtehnologie, nanotehnologie, studenții stăpânind cunoștințe vaste legate de metode de sinteza, procesarea și caracterizarea materialelor.

Exista cazuri în care absolvenții noștri își construiesc o afacere de mică/medie producție sau se specializează prin studii de licență, master și doctorat pentru a-și optimiza afacerea proprie.

Studenții noștri intră deja în contact cu activitatea de cercetare/producție pe perioada practicii tehnologice, care se desfășoară în parteneriat cu agenți economici - fabrici și institute de cercetare de profil, din București și din țară.


Posibilități de dezvoltare profesională ulterioară

Absolvenții SIMONa pot alege să se specializeze prin studii masterale, fie la cele patru programe organizate de departament: Știința și Ingineria Materialelor Oxidice Avansate și Nanomateriale, Materiale Compozite Avansate cu Destinații Speciale, Micro si nanomateriale, Aplicații ale Chimiei in Expertizele Juridice, fie la oricare alt program de master.

După absolvirea unui program de masterat, dezvoltarea profesională poate continua prin studiile doctorale, în departament desfășurându-și activitatea opt conducători de doctorat în domeniul Inginerie Chimica.


Resursele umane și baza materială implicate în formarea studenților

Programul este coordonat de Departamentul de Știința și Ingineria Materialelor Oxidice și Nanomateriale.

Din departamentul SIMONa fac parte cadre didactice cu o înalta competență profesională, dobândită în numeroși ani de activitate didactică și de cercetare și care continuă tradiția Școlii de Chimia și Tehnologia Silicaților, fondată cu peste 50 de ani în urmă, de profesorul Șerban Solacolu.

Colectivul de cadre didactice este preocupat de promovarea programelor de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare educațională, realizate prin cooperare naționala sau internațională. În prezent exista parteneriate cu universități de prestigiu din Franța, Germania, Olanda.

Baza materială din departament permite realizarea unei pregătiri profesionala la nivel european și cumulează dotări și echipamente de ultimă generație, în valoare de peste 3 milioane de euro.


Plan de invatamant

Planul de invatamant pentru acest program de studii de licenta este disponibil aici.


Contact
Secretariat

Anii I si IIAnii III si IV