+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Program de studii de licenta - Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice

Domeniu

Inginerie Chimica


Prezentare


Programul de studiu "Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice" are obiectivul de a asigura studentilor o buna pregatire inginereasca realizata prin discipline de pregatire fundamentala si de specialitate, cu accent pe controlul calitatii produselor alimentare, atat in cursul fabricatiei (pe flux) cat si ca produse finite. In contextul actual al pregatirii inginerilor chimisti, conform planului de invatamant, prin programul de studiu "Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice" se urmareste acumularea de cunostinte generale referitoare la:
• Cunoasterea proceselor si utilajelor fundamentale in industria alimentara
• Cunoasterea tehnicilor moderne utilizate pentru controlul fabricatiei si al calitatii produselor alimentare de baza
• Sinteza si utilizarea principalelor tipuri de auxiliari aplicati in industria alimentara
• Competente privind rezolvarea problemelor de mediu din industria alimentara

Obiectivele propuse ale programului - enumerate mai jos - sunt realizabile pe baza unei oferte de program educational considerat cuprinzator, atat sub aspectul pregatirii fundamentale, cat si al pregatirii ingineresti, de specialitate, astfel incat absolventii sectiei sa faca fata cerintelor prezente si viitoare ale societatii, cu luarea in considerare a implicatiilor economice si de mediu:
• Instruirea de calitate axata pe competente ingineresti prin care studentii sa inteleaga corelatiile intre parametrii tehnologici si calitatea produselor alimentare;
• Asigurarea de competente in urmarirea si stabilirea gradului de toxicitate a produselor alimentare;
• Asigurarea de competente privind poluarea produselor alimentare prin studierea unor metode moderne de analiza;
• Asigurarea abilitatilor de lucru in echipe multidisciplinare, cu valorificarea optima a cunostintelor, privind controlul calitatii produselor alimentare prin utilizarea unor tehnici moderne, performante;
• Asigurarea capacitatii de a formula solutii corecte si rapide in situatii limita si de asumare a responsabilitatii profesionale in domeniul de activitate;
• Constientizarea absolventilor cu privire la necesitatea acumularii permanente de cunostinte, de reinnoire si actualizare a acestora, pe parcursul intregii activitati.

Un element important in realizarea unui program educational in concordanta cu progresele tehnico-stiintifice, dar si cu nevoile concrete ale industriei alimentare romanesti il reprezinta stabilirea de parteneriate cu mediul economic, cu potentialii beneficiari ai activitatii de instruire universitara. Exista conventii de practica a studentilor cu o serie de intreprinderi cu profil alimentar din Bucuresti si din tara, precum si posibilitati de stagii de informare in unitati de productie sau cercetare.

Procesul de invatamant este suplu, atractiv prin modul de prezentare a cursurilor, facilitat de acoperirea cu materiale didactice, de utilizarea eficienta a timpului afectat seminariilor, proiectelor si activitatilor de laborator.


Abilitati si competente dobandite

- Cunoasterea proceselor si utilajelor fundamentale in industria alimentara care sa faca posibila exploatarea lor in conditiile industriei de profil
- Cunoasterea tehnicilor moderne utilizate pentru controlul fabricatiei si al calitatii produselor alimentare de baza din industria de profil
- Sinteza si utilizarea principalelor tipuri de auxiliari utilizati in industria alimentara
- Competente privind rezolvarea problemelor de mediu din industria alimentara
- Cunoasterea tipurilor de operatii si utilaje din industria alimentara
- Management si marketing in industria de alimentara
- Conceperea si prezentarea unui proiect in conditii de autonomie, cu asistenta calificata
- Capacitatea de organizare si de lucru in cadrul unei echipe
- Capacitatea de insusire de noi tehnici si tehnologii, capacitatea de a comunica intr-o limba straina
- Asumarea responsabilitatii de a elabora un program personal de autoperfectionare


Oportunitati de angajare

La finalizarea studiilor de licenta absolventii au multiple sanse de valorificare pe piata muncii a competentelor dobandite, atat in unitati productive de profil alimentar, cat si in institute de cercetare in domeniu si cercetari interdisciplinare, unitati de analiza a calitatii produselor intermediare si finite din industria alimentara, entitati de control sanitar- veterinar, distributia si comercializarea produselor alimentare, a aditivilor alimentari, invatamant universitar si preuniversitar.


Posibilitati de dezvoltare profesionala ulterioara

Studiile de licenta pot fi continuate cu studii de master in acelasi domeniu.


Resursele umane si baza materiala implicate in formarea studentilor

Programul este coordonat de Departamentul de Chimie Organica "Costin NENITESCU".

Cadrele didactice (apartinand a 14 departamente din cadrul U.P.B., dintre care 9 sunt ale facultatii de chimie, care deservesc programul de studiu "Chimie Alimentara si Tehnologii Biochimice" au experienta didactica si de cercetare necesara, experienta profesorilor impletindu-se cu elanul cadrelor mai tinere. O parte din personalul didactic este specializat prin stagii de pregatire in strainatate, iar baza materiala este corespunzatoare (formata din aparatura de laborator, tehnica de calcul si aplicatii software moderne) precum si de aparitii editoriale recente.

Resursa umana si baza materiala implicata in formarea studentilor este in continua imbunatatire, sub raport calitativ, dar si cantitativ (achizitii de aparatura moderna), activitatea didactica si de cercetare fundamentala/contractuala fiind valorificata prin publicatii si participari la manifestari stiintifice nationale si internationale.


Plan de invatamant

Planul de invatamant pentru acest program de studii de licenta este disponibil aici.


Contact
Secretariat

Anii I si IIAnii III si IV