+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Informatii generale

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

Concursul de admitere la programele de Master din Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor din sesiunea septembrie 2020 constă din două probe:
Proba 1 – examinarea dosarelor de concurs
Proba 2 - o probă orală, susținută on-line, constând dintr-un interviu;

Înscrierea la concurs pe locurile vacante din sesiunea septembrie 2020 se face on-line pana la data de 11 septembrie 2020.

Proba 2 de concurs (proba interviu) se va desfășura on-line, pe platforma Microsoft Teams, în zilele de 14 și 15 septembrie 2020, conform programării disponibile aici.

Afișarea rezultatelor de concurs și înmatricularea se fac în perioada 14-18 septembrie 2020, zilnic între orele 9-15 la secretariatul facultății.

Eventualele contestații se depun în termen de 24 de ore de la încheierea probei 2 (de interviu), în scris, la secretariatul facultății. Rezultatul contestațiilor se anunță în cel mult 24 de ore de la depunerea acestora.
LISTA CANDIDATILOR ADMISI IN PRIMA SESIUNE SI INMATRICULATI