+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Documente necesare

Pentru inscrierea la concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat, candidatii depun online sau trimit prin posta dosarul de inscriere, care trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) fisa de inscriere tip, in care vor mentiona, sub semnatura electronica sau scanata si raspundere proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv;
b) 1 fotografie, realizata recent, color, format 3×4 cm;
c) diploma de bacalaureat;
d) diploma de licenta/inginer sau echivalenta acesteia; candidatii care au promovat examenul de licenta in sesiunea iunie-iulie sau in sesiunea august-septembrie 2020 pot depune la inscriere, pentru sesiunile imediat urmatoare, in locul diplomei de licenta, adeverinta de absolvire eliberata de facultate, in care se mentioneaza atat media generala de la examenul de diploma/licenta cat si mediile generale obtinute in fiecare an de studiu;
e) foaia matricola/suplimentul la diploma, numai in cazul se depune diploma de licenta/inginer;
f) certificatul de nastere;
g) certificatul de casatorie (daca este cazul);
h) certificat de competenta lingvistica pentru urmatoarele situatii:
    • pentru candidatii care se inscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare in limba straina este necesar certificat de competenta lingvistica pentru limba de studiu;
    • pentru candidatii straini care se inscriu la concurs pentru admiterea la programele cu predare in limba romana este necesar certificat de competenta lingvistica pentru limba romana eliberat de catre institutii abilitate ale M.E.C.
i) buletin/carte de identitate/pasaport;
j) dovada de plata a taxei de inscriere la admitere;
k) declaratie pe propria raspundere (inclusa in Anexa 1) prin care candidatul declara ca nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetat la studii universitare de masterat daca candideaza pe un loc fara taxa;
l) declaratie pe propria raspundere prin care candidatul declara ca va aduce documentele specificate la punctele (c)-(j) in original sau copie conform cu originalul, si forma fizica a documentelor de la punctele (a) si (b), inainte de inceperea anului universitar 2020-2021. Continutul fisei de inscriere (a) in forma fizica nu poate diferi de cel al fisei depuse online la inscriere.

In cazul in care documentele sunt trimise prin posta pentru punctele (c)-(i) se vor trimite copii ale documentelor, cat si 2 fotografii (punctul b).

Dosarul de inscriere se trimite prin curier iar data de expediere trebuie sa fie anterioara cu minim 5 zile datei limita de inscriere.

Prin exceptie, candidatii care au promovat examenul de licenta in UPB in sesiunile corespunzatoare anului universitar 2019-2020 nu trebuie sa depuna documentele specificate la punctele (c)-(g).