+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Calendar

NOUL CALENDAR AL ADMITERII LA PROGRAMELE DE STUDII DE MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020


Candidatii admisi in ambele sesiuni au obligatia sa depuna pana la data de 18/09/2020 diploma de licenta/inginer in original la secretariatul facultatii. Neprezentarea diplomei in original in termenul stabilit atrage neinmatricularea candidatului admis.