+4 021 402 3927; +4021 402 3935

Calendar

Concursul de admitere in invatamantul universitar de masterat se organizeaza in doua sesiuni, in iulie si septembrie 2017. Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor organizeaza o prima sesiune a concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat in perioada 3 - 14 iulie 2017. A doua perioada a concursului de admitere in invatamantul universitar de masterat este 28 august - 15 septembrie 2017.

In vederea inmatricularii, candidatii admisi pe locuri finantate de la buget au obligatia sa depuna pana la data de 18 septembrie 2017 diploma de licenta/inginer in original la secretariatul facultatii. Neprezentarea diplomei in original in termenul stabilit atrage neinmatricularea la facultatea respectiva a candidatului admis.