+4 021 402 3927; +4021 402 3935

English

Calendar


 • 02/04/2018 – 14/07/2018 – Preinscriere online

  • Preinscrierea online a candidatilor nu este obligatorie dar este recomandata pentru simplificarea procedurilor de inscriere la secretariatul facultatii.

   Pentru candidatii care urmeaza procedura de preinscriere online pana pe data de 08/07/2018, ora 23:59, se acorda o reducere de 15 lei la plata taxei de inscriere.


 • 09/07/2018 – 14/07/2018 – Inscriere/Interviu

  • Inscrierea candidatilor se face zilnic, intre orele 9:00-16:00, la secretariatul facultatii, din corpul L, parter, din campusul "Polizu" (Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, 011061, Bucuresti, GPS: 44.447336, 26.077815 - vezi harta interactiva din sectiunea "Contact") sau in sala AN 034 din campusul "Splaiul Independentei" (Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, 060042, Bucuresti, GPS: 44.438745, 26.050452).

   Imediat dupa depunerea dosarului de inscriere si plata taxei de inscriere, candidatii sustin proba de concurs, sub forma de interviu.

   Lista documentelor necesare la inscriere este disponibila in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Documente necesare".

   Dupa semnarea fisei de inscriere la secretariat, optiunile privind facultatile si domeniile preferate nu mai pot fi modificate, indiferent de situatie.

   Taxa de inscriere poate fi restituita doar in cazul in care candidatul isi retrage dosarul inainte de incheierea etapei de inscrieri.


 • 18/07/2018 – Afisarea rezultatelor preliminare

  • Se afiseaza la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati") urmatoarele liste:
   - lista candidatilor declarati ADMISI
   - lista candidatilor declarati RESPINSI
   - lista locurilor vacante

   Candidatii pot depune contestatii la secretariatul facultatii in intervalul orar 8:00–12:00.

   Rezultatele contestatiilor se afiseaza in aceeasi zi, la ora 14:00, la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati").


 • 18/07/2018 – 19/07/2018 - Inmatriculari

  • Candidatii declarati admisi trebuie sa se prezinte la secretariatul facultatii in vederea inmatricularii in anul I de studii. Este necesara prezentarea documentului de identitate si a diplomei sau adeverintei de bacalaureat, in original.

   Orarul de lucru este 8:00-18:00.

   Un candidat declarat admis la mai multe facultati se poate inmatricula la maxim două dintre acestea, o facultate la buget, respectiv o facultate cu taxa de scolarizare.

   Candidatii declarati admisi, care nu se prezinta pentru procesul de inmatriculare, sunt eliminati din concurs, iar locurile lor devin vacante.

   Taxa de inmatriculare este de 50 lei.


 • 20/07/2018 – Afisarea rezultatelor finale

  • Incepand cu ora 13:00, se afiseaza la sediul facultatii si online (in sectiunea "Admitere > Admitere licenta - Noutati") urmatoarele liste:
   - lista candidatilor admisi si inmatriculati, pe domenii
   - lista locurilor vacante, pe domenii


 • 07/2018 - 09/2018 – Sesiunea de ocupare a locurilor vacante

  • Incepand cu data de 22/07/2018 se desfasoara a doua sesiune de admitere, pentru ocuparea locurilor ramase vacante. Mai multe detalii in legatura cu aceasta etapa vor fi disponibile in curand.